פרידריך-יובסט פולקמר פון קירכנזיטנבאך – שפות אחרות