פתיחת התפריט הראשי

פרידריך השלישי, קיסר גרמניה – שפות אחרות