פרידריך קרל לודוויג, דוכס שלזוויג-הולשטיין-זונדרבורג-בק – שפות אחרות