פרס האומות המאוחדות בתחום זכויות האדם – שפות אחרות