צבא הקיסרות הגרמנית במלחמת העולם הראשונה – שפות אחרות