קונסטנטינוס החמישי, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות