קונסטנטינוס השמיני, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות