קורפוס המילואים הרביעי (האימפריה הגרמנית) – שפות אחרות