קורפוס המילואים השלישי (האימפריה הגרמנית) – שפות אחרות