קורפוס המילואים התשיעי (האימפריה הגרמנית) – שפות אחרות