שיטות נומריות לחישוב אינטגרלים מסוימים – שפות אחרות