שרלוטה כריסטינה מבראונשווייג-וולפנביטל – שפות אחרות