תקיפת שיירת הנשק הסורית במחוז ריף דמשק שבסוריה – שפות אחרות