פתיחת התפריט הראשי

NP (מחלקת סיבוכיות) – שפות אחרות