מינות

דף פירושונים

מינות הוא מושג המשמש בדתות המונותאיסטיות על מנת להגדיר קבוצה דתית הסוטה מעיקרי האמונה המקובלים, מבלי לפרוש לגמרי מהדת.


האם התכוונתם ל...

אחר: