פתיחת התפריט הראשי

מיקום מייצג

מקום גאוגרפי שבו זוהו לראשונה סלע, מינרל או יחידה סטרטיגרפית הנושאים את שמו
קלדרה דה טבוריינטה
ארגוניט

בגאולוגיה, מיקום מייצג הוא מקום גאוגרפי שבו זוהו לראשונה סלע, מאובן, מינרל או יחידה סטרטיגרפית הנושאים את שמו.

דוגמאות למיקומים מייצגיםעריכה