מלחמת מצווה

מלחמה שעל פי ההלכה חייבים לצאת אליה, ללא חובת בקשת רשות מהסנהדרין

מלחמת מצווה היא מלחמה שעל פי ההלכה חייבים לצאת אליה, ולא חלה החובה לשאול מאת הסנהדרין רשות לכך, אלא יוצאים למלחמה מיידית. בתלמוד מובאות מלחמותיו של יהושע כדוגמה למלחמת מצווה[1].

הגדרת מלחמת מצווהעריכה

קיימות כמה שיטות להגדרת מלחמת מצווה:

 • שיטת רש"י:
  • רק מלחמה שנועדה לכיבוש הארץ היא מלחמת מצווה.
 • שיטת רמב"ם ובעקבותיו ספר החינוך:
  • מלחמה שנועדה לכיבוש הארץ ובלשונו "מלחמת שבעת עממים".
  • מלחמה נגד עמלק - מלחמה דתית נגד האויב הרוחני של עם ישראל.
  • מלחמת "עזרת ישראל מיד צר" - כלומר הצלה מפני אויב שקם על עם ישראל. (מקור הדין הוא בתלמוד הירושלמי)[2]
 • שיטת הרע"ב:

מלחמת כיבוש ארץ ישראל, לפי כל השיטות, נחשבת למלחמת מצווה.

בתנ"ךעריכה

היחס בתנ"ך למשתמטים ממלחמות כיבוש והצלה היה חריף ונוקשה.

סוגיה זו נידונה בתורה באופן רחב במיוחד, בפרק שלם שהוקדש לה, בהקשר של רצונם של שבטי גד וראובן לקבל נחלה בעבר הירדן. כאשר משה רבנו חשד ששבטי גד וראובן, שביקשו שלא לעבור את נהר הירדן, רוצים להשתמט מכיבוש הארץ הוא נזף בהם באופן חריף "הַאַחֵיכֶם, יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה, וְאַתֶּם, תֵּשְׁבוּ פֹה?" (במדבר לב ו). "וְהִנֵּה קַמְתֶּם תַּחַת אֲבֹתֵיכֶם תַּרְבּוּת אֲנָשִׁים חַטָּאִים, לִסְפּוֹת עוֹד עַל חֲרוֹן אַף ה' אֶל יִשְׂרָאֵל" (במדבר לב יד), ורק לאחר שהבטיחו לו "וַאֲנַחְנוּ נֵחָלֵץ חֻשִׁים לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (במדבר לב יז), הוא הסכים לדבריהם ואמר להם: "אִם-תַּעֲשׂוּן אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה, אִם-תֵּחָלְצוּ לִפְנֵי ה' לַמִּלְחָמָה...וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מה' וּמִיִּשְׂרָאֵל וְהָיְתָה הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לַאֲחֻזָּה לִפְנֵי ה'. וְאִם-לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן הִנֵּה חֲטָאתֶם לה' וּדְעוּ חַטַּאתְכֶם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶתְכֶם." (במדבר לב כ-כג).

על בסיס הפסוק בשירת דבורה שהתייחס לאלו שהשתמטו ממלחמת ברק וסיסרא: "אוֹרוּ מֵרוֹז אָמַר מַלְאַךְ ה', אֹרוּ אָרוֹר יֹשְׁבֶיהָ, כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה', לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים. (שופטים, ה כג) אמרו חז"ל בתלמוד שמי שמסרב להחלטות בית דין, מחרימים, מנדים ופורטים ברבים את חטאיו[4] ועל דברים אלו כותב ערוך השולחן: "וביאור הדברים: שבזמן שסיסרא דחק את ישראל, ונתעוררו דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, וגזרו על כל ישראל שיתעוררו למלחמת מצווה זו להילחם עם סיסרא; והיה שם אחד שמו "מרוז", אדם גדול, והוא וכל אנשי מקומו לא רצו לבוא. ולכן דבורה וברק קללוהו ונדוהו והחרימוהו." (ערוך השולחן יורה דעה שלד ב').

בפרשת פלגש בגבעה כאשר שבטי ישראל הכריזו מלחמה על שבט בנימין, ואנשי יבש גלעד לא הצטרפו למלחמתם, בני ישראל הענישו אותם בכך שהרגו את כל אנשי העיר מלבד הבתולות, שאותן חיתנו עם אנשי שבט בנימין (שופטים כא ט-יב).

גדרים של מלחמת מצווהעריכה

קבלת החלטהעריכה

הרמב"ם פוסק שמלך יכול להחליט לצאת למלחמת מצווה ואינו צריך לבקש אישור מבית הדין הגדול בניגוד למלחמת רשות[5]. מינוי מלך חדש נעשה על ידי הסנהדרין[6] ולדעת הרמב"ם רק בהוראת נביא[7].

רוב הראשונים השמיטו את דין מלחמת מצווה בזמן הזה, כמנהגם במצוות שאינן נוהגות בזמן החורבן[8], וכך השולחן ערוך השמיט מצווה זו, וכן כתבו הרב יחזקאל לנדא (בעל הנודע ביהודה)[9] והחתם סופר[10]. לגבי כיבוש הארץ, ישנם האומרים שיש מניעה נוספת מקיום מצוות כיבוש, בגלל החובה לעקור עבודה זרה מארץ ישראל[11].

בדרשות הר"ן[12] נאמר שלשופט יש תוקף של מלך, ביכולתו לתקן תקנות לטובת הסדר הציבורי. הרב קוק למד מדבריו שיש תוקף של "משפטי מלוכה" שחלקם נוהגים אף במנהיג שאינו מלך, וכותב ש"בזמן שאין מלך... חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה"[13], ולפי דבריו, גם כיום מנהיג שיבחר על ידי רוב ישראל, יחשב למלך לעניינים מסוימים.

מי חייב במלחמהעריכה

אף שבמלחמת הרשות מתירים למי שבנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, אירש אישה ולא נשאה ולירא ורך הלבב לשוב מהמלחמה ולא להילחם, במלחמת מצווה אין פטור לאף אחד אלא כולם מחויבים.

הדבר נלמד מהמשנה והתוספתא: "הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"[14] (סוטה פ"ח מ"ז). בתלמוד הדבר נלמד ממלחמתו של אסא מלך יהודה. "וְהַמֶּלֶךְ אָסָא הִשְׁמִיעַ (=הכריז על גיוס) אֶת כָּל יְהוּדָה אֵין נָקִי" (= אין פטור). (ספר מלכים א' פרק ט"ו כ"ב). החזון איש בעניין זה מדייק, שאפילו במקרה שלא צריכים את כולם לצורך הניצחון במלחמה, כולם מחויבים, שאם לא כן הם היו מחויבים בפשטות מצד פיקוח נפש[15][16].

נשים במלחמת מצווהעריכה

מכיוון שכולם חייבים במלחמת מצווה גם נשים מחויבות ואפילו כלה מחופתה כדברי המשנה (רמב"ם וספר החינוך), יש המפרשים את דברי הרמב"ם שאומר "במלחמת מצווה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"[17] דעת הרדב"ז שיציאת כלה מחופתה פירושה שהכלה לא נוהגות את שמחת ימי החופה בזמן שהחתן בקרב, הוא מביא כסברה שאולי הן משתתפות בעניינים לוגיסטיים כאספקת מזון[18], מדברי המנחת חינוך עולה כי נשים משתתפות בפועל בקרבות מסוימים, אם כי יש שהקשו על הבנת הדברים מסתירה עם מקום אחר[19]. דעת רוב הפוסקים קובעת כי נשים אינן משתתפות כלל, ומה שכתוב 'אפילו כלה מחופתה' מדובר במליצה בלבד, ואין לו משמעות לענייני המלחמה[20], כך סוברים כל פוסקי ימינו[21].

שבט לוי ותלמידי חכמיםעריכה

דעת חלק מהפוסקים היא ששבט לוי ולומדי התורה פטורים ממלחמת מצווה[22][23][24]. יש החולקים עליהם, וסוברים שחובה אפילו על שבט לוי לצאת למלחמת מצווה[25][26][27][28][29][30]. ויש המצמצמים את דבריו של הרמב"ם למלחמות שבטיות לצורך הרחבת נחלה למשל[31]. בדיון הלא הלכתי.

תחילת מצורעריכה

לפני כל מצור ותחילת מלחמה – בין במלחמת רשות ובין במלחמת מצווה – יש חובה לקרוא לשלום לאויב, ורק במקרה שהוא מסרב להשלים יוצאים למלחמה. במלחמת רשות צריך להתחיל את המצור לפחות שלשה ימים לפני שבת בעוד שבמלחמת מצווה מותר להתחיל מצור אפילו בשבת[32].

בעקבות המושגעריכה

לעיתים היו רבנים ודרשנים כרבי יהונתן אייבשיץ והרב חיים מוולוז'ין שהשתמשו במושג זה במובן סימבולי, בעקבות עולם הקבלה, כמלחמה רוחנית שיש לאדם נגד יצר הרע על מנת לקיים מצוות.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ "מלחמות יהושע לכבש – דברי הכול חובה, מלחמות בית דוד לרווחה – דברי הכול רשות" (תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ד, עמוד ב')
 2. ^ לפירוש הרע"ב במקרה של "עזרת ישראל מיד צר", לשיטת הבבלי זו אינה מלחמת מצווה: "לא נחלקו ת"ק ורבי יהודה אלא במלחמה שנלחמים ישראל עם אויביהם כדי שלא יתגברו עליהם ויצרו להם. ת"ק קרי לה מלחמת רשות וסובר שאין אדם רשאי להתבטל מן המצווה כדי להילחם במלחמה כזו. ור' יהודה סבר שגם זו מלחמת מצווה, מאחר שהוא להושיע את ישראל מיד שונאיהם, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. ואין הלכה כר' יהודה." (רע"ב על מסכת סוטה פרק ח' משנה ז')
 3. ^ הרמב"ם בפירוש המשניות (מסכת סנהדרין א' ה') סובר כמו הרע"ב, "ומלחמת הרשות היא מלחמת עמון ומואב וישמעאל ודומיהן, ומלחמת מצווה היא מלחמת עמלק ושבעה עממין בלבד".
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, דף ט"ז, עמוד א'
 5. ^ הלכות מלכים ה' א'/ב'.
 6. ^ תוספתא סנהדרין פרק ג'
 7. ^ שם א' ג'.
 8. ^ רי"ף, סמ"ק.
 9. ^ תניינא, אבן העזר קכ"ט.
 10. ^ אבן העזר קנ"ה.
 11. ^ מסכת עבודה זרה דף מ"ה:"גידוע עבודה זרה קודם לכיבוש ארץ ישראל".
 12. ^ דרוש י"א
 13. ^ שו"ת משפט כהן סימן קמד.
 14. ^ מקור הביטוי "חתן מחדרו וכלה מחופתה" הוא בספר יואל "אִסְפוּ עָם, קַדְּשׁוּ קָהָל, קִבְצוּ זְקֵנִים, אִסְפוּ עוֹלָלִים וְיוֹנְקֵי שָׁדָיִם, יֵצֵא חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ." (פרק ב', פסוק ט"ז) בהקשר של חורבן. מכאן אפשר ללמוד מדוע הירושלמי והרמב"ם הבינו שכאשר יש סכנת חורבן כמו במקרה של אויב הקם על ישראל מדובר במלחמת מצווה.
 15. ^ חזון איש, עבודה זרה, סימן כג, ס"ק ג
 16. ^ חזון איש, עירובין, ליקוטים, סימן ו, ס"ק ג http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41158&pgnum=151
 17. ^ ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ז', הלכה ד', ואף בספר המצוות (סוף שורש יד) מדייקים מדבריו שנשים יוצאות למלחמת מצווה
 18. ^ הרדב"ז שם
 19. ^ כך עולה מדברי המנחת חינוך, מצווה תקכ"ז, אך יש לדייק שם שלא מדובר בכל מלחמות מצווה. שכן במקומות אחרים הוא אומר (מצווה תקסו): "ונוהגת בזמן הבית בזכרים כי הם הנלחמים ולא הנקבות".
 20. ^ בעל "התורה תמימה"
 21. ^ מכון צומ"ת - גיוס נשים לצבא, הרב משה דב וולנר. מכון התורה והארץ - גיוס נשים לצבא, הרב צבי סגרון.
 22. ^ הרב אליעזר יהודה ולדנברג, הלכות מדינה, חלק ב.
 23. ^ הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אגרות הראי"ה, חלק ג' עמ' פ"ח-צ"ב.
 24. ^ הרב מנחם מנדל שניאורסון, אגרות קודש, כרך א', פ"ח. מקור מרכזי לכך הוא דברי הרמב"ם במשנה תורה לרמב"ם, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכות י"בי"ג.
 25. ^ הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל קובץ "הפוסק", תש"ח, סימן תתרפד. לדעתו אף כהן גדול יוצא למלחמה
 26. ^ דעת הרב צבי יהודה קוק, לפי רבינו הרב צבי יהודה אין פטור מצבא לתלמידי ישיבה
 27. ^ יצחק טברסקי, מבוא למשנה תורה לרמב"ם, עמ' 267 ואילך, ובעמ' 330-329. מובא במאמר על חובת השוויון בשירות הצבאי, הערה 19
 28. ^ אונ' בר-אילן - שבט לוי במלחמות ישראל, הרב יהודה זולדן
 29. ^ אביעד הכהן, על חובת השוויון בשירות הצבאי, "גישת הרמב"ם"
 30. ^ ישיבת כרם ביבנה - תורתה של מלחמה - האם כהנים פטורים מגיוס?, ר' אריאל דוד. צדיקים, צאו למלחמה!, הרב דניאל שילה
 31. ^ הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבת הארץ מהדורת מכון התורה והארץ; הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל, קובץ "הפוסק", תש"ח, סימן תתרפד
 32. ^ זוהי שיטת רמב"ן, בפרשנותו לספר דברים, פרק כ', פסוק י'. לעומתו סובר רש"י, בפירושו על הפסוק, כי רק במלחמת רשות יש חובה לקרוא לשלום. רבי יעקב בן אשר פוסק כדעת רמב"ן (ראו ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רמ"ט).