מלמד (פירושונים)

שם משפחה

האם התכוונתם ל...

  • מלמד – המורה של התלמידים בחדר המסורתי
  • מלמד בקר – כלי שבעזרתו מכוון רועה את הצאן או בקר

אישים ששם משפחתם מלמד:

ראו גם