ממשלת יפן

ממשלת יפןיפנית: 内閣) היא הרשות המבצעת ביפן. בראשה עומד ראש הממשלה, שממונה על ידי הדיאט, וחברים בה עד 14 שרים נוספים, אשר אותם ממנה ראש הממשלה, והוא יכול גם לפטרם. הממשלה נותנת דין וחשבון באופן קולקטיבי לדיאט, ועליה להגיש התפטרותה בהתקבל הצעת אי אמון בבית הנבחרים (הבית התחתון). ממשלת יפן במתכונתה הנוכחית פועלת מיסודה של חוקת יפן, אשר נכנסה לתוקפה בשנת 1947, אם כי מועצת שרים אף התקיימה ביפן תחת חוקת מייג'י בין השנים 1889–1946, אלא שאז היא הייתה כפופה לקיסר.

מינויעריכה

לפי החוקה, ראש ממשלת יפן הוא חבר הדיאט, וממונה בהחלטה של הדיאט. לאחר מינוי ראש הממשלה הוא ממנה את שריו, כאשר לפחות מחציתם חייבים להיות חברי אחד מבתי הדיאט. כל חברי הממשלה חייבים להיות אזרחים (במובן לא אנשי צבא). חוק הממשלה משנת 2001 קובע כי מספר שרי הממשלה, לא כולל ראש הממשלה, לא יעלה על 14, אולם אך יש בכך צורך, ניתן להעלות את מספר השרים ל-17.

על הממשלה להתפטר בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 • קבלת הצבעת אי אמון, או דחיית הצבעת אמון, על ידי בית הנבחרים, אלא אם אותו בית מתפזר בתוך 10 ימים;
 • התכנסות ראשונה של הדיאט לאחר בחירות כלליות לבית הנבחרים;
 • התפנות משרת ראש הממשלה או הכרזת כוונתו של ראש הממשלה להתפטר.

סמכויותעריכה

לפי החוקה, לממשלת יפן הסמכות הביצועית הבלעדית במדינה, ואף פעולות שהקיסר מבצע מתוקף תפקידו דורשות למעשה את עצת הממשלה ואישורה. עיקר סמכויות הממשלה ניתנות לראש הממשלה, אשר מאצילן לשרים ומפקח על ביצוען.

עם הסמכויות הביצועיות של הקיסר, שכאמור נדרשות את אישור הממשלה נמנות:

 • כינוס הדיאט
 • פיזור בית הנבחרים
 • הכרזה על בחירות כלליות לדיאט
 • הענקת אותות
 • מינוי נשיא בית המשפט העליון

סמכויות אחרות הניתנות לממשלה במפורש:

 • ביצוע הוראות החוק
 • ניהול יחסי חוץ
 • חתימה על אמנות, בכפוף לאישור הדיאט
 • ניהול השירות הציבורי
 • ניסוח התקציב, אשר מאושר על ידי הדיאט
 • פרסום צווים ותקנות
 • הענקת חנינה כללית או פרטית, קציבת עונש והשבת זכויות
 • חתימה על חוקים, שמתבצעת על ידי ראש הממשלה והשר הממונה
 • מינוי שופטים לבית המשפט העליון, וכן סגני שרים.

הממשלה הנוכחיתעריכה

הממשלה הנוכחית היא הממשלה ה-96 במספר, מאז החלו לכהן ראשי ממשלה תחת הקיסר מייג'י. היא החלה עבודתה בספטמבר 2013.

משרד שר תפקידים נוספים
ראש הממשלה שינזו אבה
סגן ראש הממשלה טארו אסו שר האוצר
השר לשירותים פיננסיים
השר הממונה על עצירת הדפלציה ומניעת ייסוף הין
משרד הפנים והתקשורת סנאה טקאיצ'י השר לקידום רפורמת הביזור
השר הממונה על שיקום המחוזות
השר הממונה על השלטון המקומי
משרד המשפטים יוקו קמיקאווה
משרד החוץ פומיו קישידה
משרד החינוך, התרבות, הספורט, המדע והטכנולוגיה האקובון שימומורה השר הממונה על בנייה מחדש של מערכת החינוך
השר הממונה על המשחקים האולימפיים והפאראלימפיים בטוקיו
משרד הבריאות, העבודה והרווחה יסוהיסה שיאוזאקי
משרד החקלאות, היערנות והדיג יושימאסה היאשי
משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה יואיצ'י מיאזאווה השר לתאגיד התמיכה בפיצויים עבור נזק גרעיני
השר הממונה על ההתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של האסון הגרעיני
השר הממונה על תחרותיות תעשייתית
משרד הקרקעות, התשתיות, התחבורה והתיירות אקיהירו אוטה
משרד הסביבה יושיו מוצ'יזוקי השר למוכנות למקרי חירום גרעיניים
משרד ההגנה - השר הממונה על חקיקה בתחום הביטחון
מזכירות הממשלה יושיהידה סוגה השר הממונה על הקלת נטל הבסיסים באוקינאווה
משרד השיקום וטארו טקשיטה השר הממונה על תיאום מדיניות מקיפה לשיקום מהאסון הגרעיני בפוקושימה
הוועדה הלאומית לביטחון הציבור אריקו ימטאני השרה הממונה על סוגיית החטיפות[1]
השרה הממונה על בניית חוסן לאומי
השרה לניהול אסונות
השרה הממונה על המדיניות הימית ועל נושאים טריטוריאליים
משרד ללא תיק שונאיצ'י ימגוצ'י השר לענייני אוקינאווה והטריטוריות הצפוניות[2]
השר הממונה על צרכנות ועל בטיחות במזון
השר לענייני מדיניות מדע וטכנולוגיה
השר למדיניות החלל
השר הממונה על מדיניות טכנולוגיית מידע
השר הממונה על יוזמת "אתגר שוב"
השר הממונה על אסטרגיית "יפן המגניבה"
משרד ללא תיק אקירה אמארי השרה הממונה על אוקינאווה ועל הטריטוריות הצפוניות
השר הממונה על מדיניות המדע והטכנולוגיה
השר הממונה על מדיניות החלל
השר הממונה על מדיניות מידע
משרד ללא תיק אקירה אמארי השר הממונה על שיקום כלכלי
השר הממונה על רפורמה כוללת בביטוח לאומי ובמסים
השר למדיניות כלכלית ופיסקלית
משרד ללא תיק הרוקו ארימורה השרה הממונה על תמיכה בהעצמה נשית ובגידול ילדים
השרה להתמודדות עם שיעור הילודה היורד
השרה לשוויון מגדרי
השרה הממונה על רפורמה מנהלית
השרה הממונה על רפורמה בשירות האזרחי
השרה לרפורמה רגולטורית
משרד ללא תיק שיגרו אישיבה השר הממונה על התמודדות עם שיעור האוכלוסין היורד וחיזוק הכלכלה המקומית
השר לאזורים מיוחדים בעלי חשיבות אסטרטגית לאומית

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא ממשלת יפן בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מדובר בחטיפות של אזרחים יפנים על ידי קוריאה הצפונית בשלהי שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 של המאה ה-20.
 2. ^ מדובר בשטחי האיים הקוריליים הדרומיים שיפן טוענת לריבונות עליהם אך נמצאים בשליטת רוסיה.