מנהגי אבות ברומא העתיקה

יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: בעיות של תחביר, מה היא הסיבה, מה היא התוצאה מה הוא אפיון וכדומה.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מנהגי אבות ברומא העתיקהלטינית: Mos Maiorum) הם שורה של מנהגים חברתיים ששלטו במעמדות הגבוהים של רומא העתיקה בתקופת הרפובליקה והקיסרות.

את מנהגי האבות אפשר לכנותו גם קוד הנוביליטאס. הנוביליטאס מציגה את ערכיה כאידיאל הטבוע בתוכה. כאשר ההיסטוריה והמסורת משתלבות משלוש סיבות: הראשונה - כאשר אדם לומד את המוסר ממי שכיהן קודם ובמיוחד מסיפורי גבורה. השנייה - מעמד גבוה של האליטה ומעט הגנה חוקתית עליה, האליטה הסתמכה בעיקר על כוח כבוד ועבר. השלישית - המשפחה עדיפה על היחיד, היא מעניקה תדמית וגאווה. מנהגי אבות לא רק צוינו כמיהה לעבר השמרני אלא גם מסתתרים בהם מובנים כמו Virtus, Dignitas, Honestas, Officium, beneficia, Gloria, Libertas, concordia.


  • Virtus (אנ') במובן של Vir שהוא בעל תכונות טובות אשר מתבטאות בעיקר בעת מלחמה. ה-Virtus - מקושר לגבורה ואומץ אך לא רק, הוא גם צדק ויושר. תחבולות והפרת הבטחות הן אסורות. האלה Fides (אנ') יכולה להסביר את ה-Virtus, כלומר אמון הוא אחד מבסיסיו של ה־Virtus.
הסבר נוסף ל'וירטוס' (Virtus) הוא של סלוסטיוס (Virtus Paucorum Civium egrgia)
סלוסטיוס מפרש את ה 'וירטוס' כמרץ, עוז רוח, יכולת וכישרון:

"Mos maiorum" – "From which the speaker selected those Precedents (exempla) which supported his argument."

  • דיגניטאס (Dignitas) פירושו כבוד אך במובן צבאי פוליטי, או במעמד פוליטי שהוא מעמד ציבורי מיוחד.
  • Gloria פירושה תהילה אשר בה ניתן לזכות לאחר הישגים גדולים.
  • Honestas - פירושו יושר, הגינות.
  • ליברטאס (Libertas) - חירות, אך כפי שהבינו אותו אנשי הנוביליטאס, היינו, זכותם של אלה לשלוט במדינה מבלי להיות כפופים לשליט יחיד אוטוקרטי. בתקופת הקיסרות הנוביליטאס השלימו עם כפיפותם לקיסר ומושג הליברטאס הפך לדרישה לחופש דיבור כדי שתיווצר מראית עין של חירות.
  • Officiis מהווה ארבעה פירושים הלקוחים מהפילוסופיה היוונית המפורשים באותה תקופה כחוכמה אשר כוללת צדק.
  • קונקורדיה (Concordia) - משמעות המושג שעל כל הגורמים במדינה להתנהל בהרמוניה ובהסכמה תוך הימנעות ממחלוקות.

קישורים חיצונייםעריכה