מנהלת מודיעין וסיור (סרביה)

מנהלת מודיעין והסיורסרבית: Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove / Управа за обавештајно-извиђачке послове) או J-2 של המטה הכללי של צבא סרביה, הוא גוף מודיעין צבאי של כוחות הצבא הסרבים המספק מודיעין מבצעי וטקטי לגדודים בשטח. עד אימוץ חוק המודיעין והביטחון של סרביה בשנת 2007, מחלקת המודיעין של המטה הכללי הייתה המודיעין הצבאי הראשי של כוחות הצבא הסרביים. מאז, VOA הוא שירות מודיעין צבאי אסטרטגי ונמצא בסמכות משרד ההגנה של סרביה, ואילו מנהלת מודיעין וסיור אורגנה מחדש כגוף למודיעין אותות ואיסוף מודיעין גאוגרפי. המכון הצבאי הגאוגרפי ומרכז הלחימה האלקטרונית ה-224 כפופים ישירות למנהלת זו. הסוכנות יונקת את שורשה מגופים קודמים ופועלת מאז 1884.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

ארגוני ביון לאומיים
ביון חוץ
אוסטרליה ואסיה ASISEABXKXGDIVEVAKSISGISIB/RAWMNBהמוסדGIDINISביטחון המדינההסוכנות לתיאום ביון לאומיסירבּאר
אירופה SZRU‏ • DSNAISE • ‏ Välisluureametקד"בBND‏SISIHMİTEYPCNIAW‏DGSE‏ • SIESVRNDBBIADARKYPNISUZSI
אמריקה הדרומית והצפונית AFI‏CIAABINCNICSISDNIDIANI
אפריקה DRSSASSהמודיעין הכלליהמודיעין הלובימינהל המחקר והתיעוד
ביטחון פנים
אוסטרליה ואסיה ASIOMXXDTXהמשרד לביטחון לאומיGDIשב"כPSIAביטחון הפניםNZSISהביטחון הכללי הסוריהביטחון הפוליטיביטחון המדינההביטחון הכללילשכת החקירות הלאומיתביטחון המדינהמשרד המודיעין (איראן)ק.נ.בGKNBNIABINסוכנות החקירות הלאומית (הודו)לשכת החקירות
אירופה SBU‏DSNAISIDANS‏MI5BfVAHSRELVSDBIAAWB‏Supo‏DGSISRIפס"בSÄPOCITCO
אמריקה הדרומית והצפונית FBI‏RCMP‏SEBIN‏
אפריקה הביטחון הלאומי המצריSSANSANIS
מודיעין צבאי
אוסטרליה ואסיה DIOאמ"ןמטה מודיעין ההגנההמוח'בראת אל-עסכריההמודיעין הצבאי הכלליהלשכה לביטחון לאומי
אירופה HURSIMMADגר"וDRMCIFASSKW
אמריקה הדרומית והצפונית DNIEMDIADCIMCFIBהמינהל הלאומי למודיעין
אפריקה SANDF
מודיעין אותות ולוחמת סייבר
אוסטרליה ואסיה ASDיחידה 8200GCSBאגף 121
אירופה DSTZSIOACGCHQ HIהכוח להגנת סייברספצסביאזהיחידה למבצעי מידעANSSI
אמריקה הדרומית והצפונית NSACSE
אפריקה NCC