מנהל בית ספר

מנהל בית ספר הוא חבר בסגל בית ספר בעל האחריות העליונה[1] על ניהולו.

תפקידי מנהל בית הספר

עריכה

למנהלי בית הספר תפקיד מרכזי בתפקוד בית הספר ובקידומו. עיקר תפקידם של המנהלים הוא ניהול בית הספר, במטרה לאפשר את תפקודו התקין ולשפר את הישגיו ואת תהליכי הלמידה בו.

בהתאם לכך, על מנהל בית ספר לגבש מדיניות עבור ההיבטים השונים של תפקוד בית הספר כארגון חינוכי-לימודי, כמו שיעורי בית. מדיניות זו צריכה להיות מוסכמת על הפיקוח והמורים ורצוי שתתקבל בשיתוף ההורים והתלמידים[2].

המנהל אחראי על עיצוב חזון בית הספר ואופן התנהלותו בהתאם לחזון, ניהול שינוי ארגוני אם יש צורך, קידום אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר, קידום צוות בית הספר והתפתחותו המקצועית, ניהול הקשר בין בית הספר להורי התלמידים וכן לגורמים שונים בקהילה וביישוב בו מצוי בית הספר.

לעיתים נעזרים המנהלים בניהולם בסגנים, או במספר מורים מובילים מתוך צוות המורים.

מנהלים רבים הם מורים בהסמכתם, וגם במסגרת תפקידם כמנהלים ממשיכים לעיתים ללמד מספר שעות במספר כיתות בבית הספר. בישראל מחויבים מנהלי בתי ספר ב-6 שעות הוראה שבועיות[3].

לקריאה נוספת

עריכה
  • אריה קיזל, בארי גידי, פרג ורד, טהא חדג'יא, ואחרים, חקרי מקרים למנהלים: מנהלים לומדים מסיפורי מנהלים, תל אביב: הוצאת מט"ח, 2007.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ High School Principal: Job Description and Career Information, study.com
  2. ^ האגף לחינוך יסודי – משרד החינוך (2006). עיצוב מדיניות בבית הספר היסודי בנושא שיעורי הבית. ירחון 4 הממ"ים: לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, גיליון 15.
  3. ^ סעיף 19ג' לתקנון שירות עובדי הוראה: מנהל בית-ספר על-יסודי: הגדרת תפקידים: מנהל: עובדי הוראה בתפקיד ניהול, הלשכה לתנאי שירות עו"ה, חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה), 12/01/2014