מסדר צבאי

נוהל המחייב חיילים וחפציהם להיפקד (ולהיספר כחפץ)

מסדר צבאי הוא נוהל צבאי, שבו הציוד או החיילים נפרשים באופן מסודר, לעיני המפקד. הנוהל הזה נועד, למשל, לבדיקת קיום או תקינות הציוד, לבדיקת נוכחותם של החיילים או כחלק מטקס. מסדרים עשויים להיערך גם במסגרות דומות למסגרות צבאיות, כגון במשטרה או בשירות בתי הסוהר.

מסדר כבוד של הכוחות המזוינים של רפובליקת קזחסטן
מסדר בחיל הנחתים האמריקני

סוגי מסדרים מקובלים:

  • מסדר כבוד - החיילים מוצגים במדי א' ולעיתים בדיגום קרבי מלא, חמושים בנשק, על מנת לכבד אישיות בכירה, צבאית או אזרחית (כגון נשיא)
  • מסדר נוכחות - בדיקת נוכחותם של כל החיילים, השוטרים או האסירים, האמורים להימצא ביחידה.
  • מסדר בוקר - מסדר נוכחות מלווה במסדר השכמה, שבודק שכל החיילים קמו והם יכולים להתחיל בעבודתם ומלווה בטקס הרמת הדגל במחנה.
  • מסדר גילוח וצחצוח - בדיקה שכל החיילים הם בעלי הופעה מכובדת, בהתאם לפקודות.
  • מסדר ציוד - בדיקה שכל הציוד קיים ותקין.
  • מסדר יציאה - מסדר נוכחות וציוד לפני יציאה למשימה צבאית.
  • מסדר בלאי - נוהל בו כל פריט ציוד מקולקל שמציג חייל, מוחלף בפריט ציוד תקין.
  • מסדר חולים - נוהל בו כל חייל, הטוען שהוא חולה או פצוע, נרשם אצל החובש, המברר את תלונתו.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה