פתיחת התפריט הראשי

מסכת כותים

אחת משבע מסכתות קטנות
ערך זה נמצא בתהליך עבודה מתמשך. הערך פתוח לעריכה.
אתם מוזמנים לבצע עריכה לשונית, ויקיזציה וסגנון לפסקאות שנכתבו, וכמו כן לעזור להרחיב ולהשלים את הערך.

מסכת כותים היא חיבור הנמנה עם המסכתות הקטנות. המסכת מכילה שני פרקים העוסקים בדינים של הכותים בנושאים שונים, כגון נאמנותם בענייני כשרות ועוד.

אזכורים בתלמוד ובראשוניםעריכה

מסכת כותים לא נזכרה כלל בכל התלמוד, ובראשונים ישנו אזכור יחידי בחידושי הרמב"ן[1]

ועוד מצאתי בחיצונה במסכת כותיים מז' מסכיות קטנות דקתני אבל מלוין אותן ולוין מהן ברבית

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא עא ב

מהדורות ופירושיםעריכה

מסכת כותים הודפסה לראשונה על ידי החיד"א בספרו מראית עין, בשנת תקס"ה בליוורנו על פי כתב יד שהיה בידו. לאחר מכן נדפסה המסכת על ידי רבי יהודה נג'אר בספרו שמחת יהודה, הוא חילק כל פרק להלכות, ואף הוסיף פירוש על המסכת בשם 'חגי יהודה'.

בשנת תרי"ט נדפסה המסכת ביחד עם שבע מסכתות קטנות כחלק ממהדורת הש"ס בדפוס זיטומיר, הדפסה זו נעשתה כמעט ללא שינוים. לאחר מכן בשנת תר"מ נדפסה המסכת בדפוס וילנא בתוספת מראה מקומות והערות נוספות.

פירוש נוסף נדפס על ידי הרב חיים קנייבסקי בשנת תשכ"ה, בשם 'מצרף' - פירוש קצר להבנת המסכת, ופירוש בשם 'מטהר' - הכולל פלפולים ואריכות בנושאי המסכת.

לקריאה נוספתעריכה

מסכת כותים

פירושים

הערות שולייםעריכה

  1. ^ הובא בשמו בספר התרומה שער מו א.