מסכת כותים

אחת משבע מסכתות קטנות

מסכת כותים היא חיבור הנמנה עם המסכתות הקטנות. המסכת מכילה שני פרקים העוסקים בדינים של הכותים בנושאים שונים, כגון נאמנותם בענייני כשרות ועוד.

אזכורים בתלמוד ובראשונים עריכה

מסכת כותים לא נזכרה כלל בכל התלמוד, ובראשונים ישנו אזכור יחידי בחידושי הרמב"ן[1]

ועוד מצאתי בחיצונה במסכת כותיים מז' מסכיות קטנות דקתני אבל מלוין אותן ולוין מהן ברבית

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא עא ב

מהדורות ופירושים עריכה

את מסכת כותים הדפיס לראשונה בשנת תקס"ה בליוורנו החיד"א בספרו "מראית עין", על פי כתב יד שהיה בידו. לאחר מכן נדפסה המסכת על ידי רבי יהודה נג'אר בספרו "שמחת יהודה". הוא חילק כל פרק להלכות, והוסיף פירוש על המסכת בשם "חגי יהודה".

בשנת תרי"ט נדפסה המסכת ביחד עם שבע מסכתות קטנות כחלק ממהדורת הש"ס בדפוס זיטומיר. הדפסה זו נעשתה כמעט ללא שינויים. בשנת תר"מ נדפסה המסכת בדפוס וילנא בתוספת מראה מקומות והערות נוספות.

הרב חיים קניבסקי הדפיס בשנת תשכ"ה פירוש קצר בשם "מצרף" להבנת המסכת, ופירוש בשם "מטהר", הכולל פלפולים ואריכות בנושאי המסכת.

קישורים חיצוניים עריכה

  •   מסכת כותים, באתר ויקיטקסט
  • מסכת כותים

    פירושים

    • יד ישראל פירוש על מסכת כותים מאת ישראל זעליגמאן באתר אוצר החכמה.

    הערות שוליים עריכה

    1. ^ הובא בשמו בספר התרומה שער מו א.