מסכת כותים

אחת משבע מסכתות קטנות

מסכת כותים היא חיבור הנמנה עם המסכתות הקטנות. המסכת מכילה שני פרקים העוסקים בדינים של הכותים בנושאים שונים, כגון נאמנותם בענייני כשרות ועוד.

אזכורים בתלמוד ובראשוניםעריכה

מסכת כותים לא נזכרה כלל בכל התלמוד, ובראשונים ישנו אזכור יחידי בחידושי הרמב"ן[1]

ועוד מצאתי בחיצונה במסכת כותיים מז' מסכיות קטנות דקתני אבל מלוין אותן ולוין מהן ברבית

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא עא ב

מהדורות ופירושיםעריכה

את מסכת כותים הדפיס לראשונה בשנת תקס"ה בליוורנו החיד"א בספרו "מראית עין", על פי כתב יד שהיה בידו. לאחר מכן נדפסה המסכת על ידי רבי יהודה נג'אר בספרו "שמחת יהודה". הוא חילק כל פרק להלכות, והוסיף פירוש על המסכת בשם "חגי יהודה".

בשנת תרי"ט נדפסה המסכת ביחד עם שבע מסכתות קטנות כחלק ממהדורת הש"ס בדפוס זיטומיר. הדפסה זו נעשתה כמעט ללא שינויים. בשנת תר"מ נדפסה המסכת בדפוס וילנא בתוספת מראה מקומות והערות נוספות.

הרב חיים קניבסקי הדפיס בשנת תשכ"ה פירוש קצר בשם "מצרף" להבנת המסכת, ופירוש בשם "מטהר", הכולל פלפולים ואריכות בנושאי המסכת.

קישורים חיצונייםעריכה

  •   מסכת כותים, באתר ויקיטקסט
  • מסכת כותים

    פירושים

    • יד ישראל פירוש על מסכת כותים מאת ישראל זעליגמאן באתר אוצר החכמה.

    הערות שולייםעריכה

    1. ^ הובא בשמו בספר התרומה שער מו א.