מסכת כלים

מסכת במשנה ובתוספתא

מסכת כלים היא המסכת הראשונה בסדר טהרות, שהוא הסדר השישי והאחרון במשנה. יש בה שלושים פרקים והיא המסכת הארוכה ביותר במשנה. התוספתא על מסכת זו בעלת 25 פרקים ומחולקת ל"בבא קמא" "בבא מציעא" ו"בבא בתרא". מסכת זו דנה בפרטי דיני הטומאה והטהרה של כל סוגי הכלים.

מסכת כלים, כתב יד קאופמן. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 1

על המסכת אין תלמוד בבלי ואין תלמוד ירושלמי.

מסכת כלים שבפנינו מסתיימת באמרתו של רבי יוסי: "אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה", בכוונו לכך שהמסכת מתחילה במילים "אבות הטומאות" ומסתיימת במילים "והאפרכס של זכוכית טהורה". דברים אלו מוכיחים שכבר בדורו של רבי יוסי, דור אחד לפני מסדר המשנה רבי יהודה הנשיא, הייתה קיימת מסכת עם סידור של מילותיה.

מיקומה של המסכת בסדר טהרות

עריכה

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, מסכת כלים נכללת בסדר טהרות מכיוון שהיא כוללת פירוט של עיקרי הטומאות ומתוך כך שמובאים בה הדברים שמקבלים טומאה והדברים שאינם מקבלים, היא מלמדת אותנו על כל מה שטמא ומה שלא.

פרקי המסכת

עריכה
 1. אבות הטומאות (תשע משניות[1]) - הרמות השונות של אבות הטומאה ועשר הרמות של קדושה.
 2. כלי עץ (שמונה משניות) - פרקים ב' עד י' עוסקים בהלכות כלי חרס.
 3. שיעור כלי חרס ליטהר (שמונה משניות).
 4. החרס שאינו יכול לעמוד (ארבע משניות).
 5. תנור תחילתו ארבעה (אחת עשרה משניות)
 6. העושה שלשה פטפוטים בארץ (ארבע משניות).
 7. הקלתות של בעלי בתים (שש משניות)
 8. התנור שחצצו בנסרים (אחת עשרה משניות).
 9. מחט או טבעת שנמצאו (שמונה משניות).
 10. אלו כלים מצילין בצמיד פתיל (שמונה משניות).
 11. כלי מתכות (תשע משניות) - פרקים י"א עד י"ד עוסקים בהלכות כלי מתכת.
 12. טבעת אדם (שמונה משניות).
 13. הסייף והסכין והפגיון (שמונה משניות).
 14. כלי מתכות כמה הוא שיעורן (שמונה משניות).
 15. כלי עץ (שש משניות) - פרקים ט"ו עד י"ט עוסקים בדיני כלי עץ, עור ועצם
 16. כל כלי עץ שנחלק לשנים (שמונה משניות).
 17. כל כלי בעלי בתים (שבע עשרה משניות).
 18. השידה (תשע משניות).
 19. המפרק את המיטה (עשר משניות).
 20. הכרים והכסתות (שבע משניות) - פרקים כ' עד כ"ה דנים בכמה טומאות וטהרות הנוגעות לכל סוגי הכלים.
 21. הנוגע בכובד העליון (שלוש משניות).
 22. השולחן והדולפקי שנפחתו (עשר משניות).
 23. הכדור והאמום (חמש משניות).
 24. שלשה תריסין הם (שבע עשרה משניות).
 25. כל הכלים יש להם אחוריים ותוך (תשע משניות).
 26. סנדל עמקי (תשע משניות) - פרקים כ"ו עד כ"ח עוסקים בדיני עור ובגד.
 27. הבגד מיטמא משום חמישה שמות (שתים עשרה משניות).
 28. שלש על שלש (עשר משניות).
 29. נימי הסדין (שמונה משניות) - פרק כ"ט עוסק בשיעור ידות הבגדים והכלים.
 30. כלי זכוכית (ארבע משניות) - פרק ל' דן בכלי זכוכית.

בסך הכל יש במסכת 254 משניות.

מפרשי המסכת

עריכה
 • תבנית כלים - פירוש הכולל שרטוטים וציורים להמחשה של סוגי הכלים השונים.
 • פירוש המשנה - פירושו של הרמב"ם על המשנה.
 • ביאור המשנה - פירושו של ר' עובדיה מברטנורא.
 • משניות מבוארות - פירושו של ר' פינחס קהתי.
 • קב ונקי - פירושו של הרב אלישע בן אברהם.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.


  ערך זה הוא קצרמר בנושא ספרות תורנית. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.