מסכת פרה

מסכת במשנה

מסכת פרה היא המסכת הרביעית בסדר טהרות ואורכה שנים עשר פרקים. על מסכת זו יש משנה ותוספתא ואין עליה תלמוד בבלי או ירושלמי. מסכת זו עוסקת בדיני פרה אדומה, עיקר עיסוקה הוא באופן הכנת האפר ודרכי הטהרה.

פרה אדומה

מיקומה של המסכת בסדר טהרות

עריכה

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, המסכת מופיעה אחרי כל המסכתות שעוסקות בדיני טומאת מת, שכן היא עוסקת בדיני הטהרה המטהרת מן הטומאה - פרה אדומה.

פרקי המסכת

עריכה
 1. רבי אליעזר - עגלה בת שנתה (ארבע משניות[1]) - גיל הפרה ומתוך כך פירוט שנותיהם של שאר סוגי הקורבנות.
 2. רבי אליעזר - פרת חטאת המעוברת (חמש משניות) - מומים הפוסלים את הפרה.
 3. שבעת ימים (אחת עשרה משניות) - מעשה שריפת הפרה, חומרות יתירות בהזאה על הכהן השורף את הפרה, אפר פרות מימי בית ראשון שנמצא.
 4. פרת חטאת (ארבע משניות) - פסילות שונות במעשה שריפת הפרה.
 5. המביא כלי חרס לחטאת (תשע משניות) - כלים הטהורים למעשה מילוי המים והקידוש.
 6. המקדש ונפל הקידוש על ידיו (חמש משניות) - המשך פסילות שונות במי הפרה.
 7. חמשה שמלאו חמש חביות (שתים עשרה משניות) - פרטים שונים במלאכה הפוסלת במים משעה שממלאים אותם עד שמטילים בהם אפר.
 8. שנים שהיו שומרים את השוקת (אחת עשרה משניות) - המשך של הפרק השישי.
 9. צלוחית שנפל לתוכה מים (תשע משניות) - המשך פסולים הנהוגים במי הפרה.
 10. כל הראוי ליטמא מדרס (שש משניות) - דיני טומאה וטהרה שונים.
 11. צלוחית שהניחה מגולה (תשע משניות) - מי פרה מגולים, ספק טומאה במי החטאת, המשך פסילות במי החטאת, ממשנה ז' עוסקות המשניות בדיני האזוב להזאה.
 12. האזוב הקצר (אחת עשרה משניות) - משניות א'-ג' דנות בטבילת האזוב במי החטאת וההזאה בו. בהמשך חוזר הפרק לדיני הזאה שונים.

בסך הכל יש במסכת 96 משניות.

קישורים חיצוניים

עריכה
 •   משנה, מסכת פרה, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים

  עריכה
  1. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.