מספר פיתגורס

באריתמטיקה של שדות, מספר פיתגורס של שדה שווה למספר הריבועים הנחוץ להצגת כל סכום של ריבועים בשדה. מקובל לסמן את מספר פיתגורס של השדה F ב-p(F). כתכונות אריתמטיות רבות אחרות, מספר פיתגורס של שדות עשוי להיות קשה לחישוב. הערך של מספר פיתגורס הוא 1 אם ורק אם כל סכום של ריבועים הוא ריבוע, כלומר השדה הוא שדה פיתגורי.

מספר פיתגורס של שדות שאינם סדוריםעריכה

אפשר לסדר שדה אם ורק אם 1- אינו סכום של ריבועים. אם השדה F אינו ניתן לסידור, הגובה שלו הוא מספר הריבועים הנחוץ להצגת 1-. ידוע שהגובה, s(F), הוא תמיד חזקה של 2. עבור שדות שאינם ניתנים לסידור,  . מספר פיתגורס של שדה טורי לורן   הוא 2.

שדות מקומיים ושדות גלובלייםעריכה

מספר פיתגורס של שדה המספרים הרציונליים הוא 4 (זהו משפט ארבעת הריבועים של לגרנז', בצירוף העובדה ש-7 אינו ניתן להצגה כסכום של שלושה ריבועים). בכל שדה מקומי, ובכל שדה מספרים שאינו ניתן לסידור, מתקיים  . בשדה מספרים K הניתן לסידור, מספר פיתגורס הוא 3 אם לכל ראשוני דיאדי הממד של   מעל שדה המספרים ה-2-אדיים   זוגי, ו-4 אחרת.

הרחבות סופיותעריכה

אם K/F הרחבה סופית של שדות ניתנים לסידור, אז  .

שדות פונקציותעריכה

ההתנהגות של מספר פיתגורס עם המעבר לשדה פונקציות אינה ברורה. לא ידוע אפילו האם   סופי לכל שדה K שמספר פיתגורס שלו סופי.

חישוב מספר פיתגורס של שדה הפונקציות   קשור בבעיה ה-17 של הילברט. ידוע שהמספר הזה אינו עולה על  ; זה נכון לכל שדה שדרגת הטרנסצנדנטיות שלו מעל שדה סגור ממשית (כגון שדה הממשיים  ) היא n. ידוע ש-  (ואפילו  , ראו להלן), ו- . עבור n>2 ידוע רק ש- .

בדומה לזה, ידוע ש-   לכל n>=2 (Jansen). עבור n=1 ידוע ש-  (Pourchet, 1971). באופן כללי יותר, לכל שדה מספרים ניתן לסידור K מתקיים  ; ולכל שדה מספרים K שאינו ניתן לסידור,  . עבור  , הסגור הפיתגורי של שדה המספרים הרציונליים,  .

מסמנים ב-  את הסופרימום של מספרי פיתגורס של ההרחבות הטרנסצנדנטיות מדרגה 1 של F. ידוע ש-  אם F אינו ניתן לסידור;   (Pop, 1971);  .