מעוין

צורה גיאומטרית ממשפחת המרובעים

מעוין הוא מרובע שווה-צלעות. מעוין הוא מקרה פרטי של דלתון (דלתון קמור שווה-שוקיים) ושל מקבילית (מקבילית שוות שוקיים). ריבוע הוא מקרה פרטי של מעוין שבו הזוויות שוות.

מעוינים ואלכסוניהם
מעוינים ואלכסוניהם

בגאומטריה אנליטית ניתן להגדיר מעוין, שאלכסוניו p ו-q מונחים על הצירים, כמקום הגאומטרי של הנקודות (x, y) שמקיימות:

.

פאון שכל פאותיו הן מעוינים נקרא "מעוינון".

תכונות המעויןעריכה

 
מעוין
 • כל הצלעות שוות באורכן. בציור: AB = BC = CD = DA.
 • זוויות נגדיות שוות זו לזו ( ).
 • כל הגבהים שווים בארכם (בציור הגובה מסומן ב-h).
 • היקף המעוין שווה לאורך הצלע כפול 4 ( ).

האלכסוניםעריכה

את אורך האלכסונים p = AC ו- q = BD ניתן להציג לפי אורך הצלע ואחת הזוויות באמצעות הנוסחאות הבאות, שנובעות ממשפט הקוסינוסים:

 
 

שטח המעויןעריכה

קיימות דרכים אחדות לחישוב שטח המעוין:

 • מחצית מכפלת האלכסונים זה בזה. נובע מכך שהאלכסונים מחלקים את המעוין לארבעה משולשים ישרי זווית.
 • אורך צלע כפול הגובה (בציור:  ). בהתאם לנוסחה לחישוב שטח מקבילית.
 • אורך צלע בריבוע כפול סינוס של אחת הזוויות. בציור:  
 • הגובה בריבוע חלקי סינוס של אחת הזוויות. בציור:  
 • חצי ההיקף של המעוין כפול רדיוס המעגל החסום. בציור:  

משפטים הפוכיםעריכה

 • מקבילית שאלכסוניה מאונכים זה לזה היא מעוין.
 • מקבילית שבה אלכסון חוצה את הזווית היא מעוין.
 • מקבילית עם זוג צלעות סמוכות שוות היא מעוין.
 • מרובע שכל צלעותיו שוות הוא מעוין.

ריצוף המישורעריכה

באמצעות מעוינים זהים ניתן ליצור ריצוף של המישור בשלוש דרכים:

ריצוף ששקול טופולוגית לריצוף ריבועי ריצוף במעוינים שזוויותיהם
60 ו-120 מעלות
     

תכונות דואליותעריכה

המצולע הדואלי של המעוין הוא המלבן:

 • במעוין כל הצלעות שוות ובמלבן כל הזוויות שוות.
 • במעוין זוויות נגדיות שוות ובמלבן צלעות נגדיות שוות.
 • למעוין יש מעגל חסום ולמלבן יש מעגל חוסם.
 • למעוין יש ציר סימטריה דרך כל זוג זוויות נגדיות, ולמלבן יש ציר סימטריה דרך כל זוג צלעות נגדיות.
 • האלכסונים של מעוין נפגשים בזוויות שוות, ואלכסונים של מלבן נחתכים באורכים שווים.
 • חיבור אמצעי הצלעות של מעוין יוצר מלבן, וחיבור אמצעי הצלעות של מלבן יוצר מעוין.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה