שגיאות פרמטריות בתבנית:מקורות

פרמטרי חובה [ נושא ] חסרים

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
מהנדס ביצוע ומנהל עבודה בודקים תקרת ברזל

מפקח בנייה הוא בעל מקצוע העוסק בפיקוח בניה.

פעולות עריכה

תפקידו של מפקח הבניה הוא לפקח על הבניה, לוודא שהקבלן ושאר אנשי המקצוע מבצעים את עבודתם כהלכה, לנהל ולתאם בין כל בעלי המקצוע בפרויקט ולוודא שכל העבודות באתר נעשות בהתאם לתקנים ולנהלים הנדרשים.

מפקחי הבניה נדרשים להיות בעלי ידע ובקיאות בתחום הבניה, ובתהליכי הבניה בשטח.

הכשרה עריכה

קיימים שני סוגים של מפקחי בנייה:

  1. מפקח ממשרד ניהול פרויקטים הנדסיים, המפקח מטעם היזם על עבודות הקבלן, לאורך כל מהלך הבנייה באתר עד לסיומה ועד לאכלוס הפרויקט. בתפקיד זה ישמשו: מהנדס אזרחי/מהנדס בניין/הנדסאי בניין/אדריכל ולעיתים גם הנדסאי אדריכלות.
  2. "מפקח תכנון ובנייה" שהוא מפקח מטעם הרשות המקומית - האחראי לפיקוח אחר התאמת הבנייה להיתר הבנייה (תוך ביצוע אכיפה בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תיקוניו ותקנותיו), תוך אחריות לקבל מהיזם בין השאר במהלך הבנייה ובסופה תצהירים שיחתמו על ידי "האחראי לביקורת" ו"האחראי לביצוע השלד" וכן לקבל מסמכים ואישורים נוספים, מבעלי תפקידים שונים ומרשויות שונות (כגון כבאות, פיקוד העורף). בתום הבנייה, במידה ומדובר במבנה חדש (להבדיל מתוספת בנייה) יידרש המפקח על ידי היזם למתן "טופס 4" (אישור חיבור המבנה לתשתיות מים, חשמל וטלפון), ולמתן "תעודת גמר" (אישור אכלוס). היה והמפקח יימצא בביקורו הסופי באתר, כי הבנייה אכן הסתיימה בהתאם להיתר וכי המבנה ראוי ובטוח לאכלוס ועומד בדרישות התקן (ת"י), אזיי ראוי יהיה היזם לקבלם עבור המבנה. בתפקיד זה ישמשו: מהנדס אזרחי/מהנדס בניין/הנדסאי בניין/אדריכל/הנדסאי אדריכלות.