מקצועות חובה

מקצועות החובה הם תחומי דעת עליהם חובה להיבחן בבחינות הבגרות על מנת לקבל תעודת בגרות: הלשון העברית, היסטוריה, אזרחות, מתמטיקה, אנגלית, ספרות ומקצוע דת כגון תנ"ך.

היסטוריה

עריכה

מקור מקצועות החובה בבתי הספר המודרניים הוא ככל הנראה שבע האומנויות החופשיות (לטינית: Septem Artes Liberales) - מקצועות הליבה שנלמדו בבתי הספר הקתדרליים והנזיריים בימי הביניים, שהם ככל הנראה ההופעה המוקדמת ביותר של לימוד חובה של מקצועות יסוד. מקצועות אלו נחשבו לידע בסיסי והכרחי להתנהלותו של האדם החופשי באותה תקופה. פירוש המילה Artes בהקשר זה אינו אמנות במשמעותה המודרנית כי אם "מקצוע" או "עבודה". שמן, "האמנויות החופשיות", נובע מכך שרק לאנשים חופשיים היה מותר ללמוד אותן[1]. עם המהפכה התעשייתית, החלו לפתוח בתי ספר ציבוריים, כך שלכלל הציבור תהיה השכלה בסיסית וידע כללי.

מקצועות החובה בעולם המודרני

עריכה

כיום מקצועות החובה משתנים ממדינה למדינה בדגשים משתנים בין שפה, מחקר, מיומנויות למידה, מדעי הרוח או מדעים מדויקים.

מקצועות החובה במדינת ישראל

עריכה

מקצועות החובה במדינת ישראל שמים דגש יותר על המקצועות ההומניים, כאשר אחד בלבד משבעת מקצועות החובה הוא מקצוע ריאלי.

מספר מקצועות החובה במדינת ישראל כיום הם שבעה[2]:

 • אזרחות – מקצוע האזרחות עוסק בחינוך פוליטי ואקטואלי לאזרחות טובה ומעורבות בחיים הציבוריים במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. במקצוע זה יש שתי רמות בחינה: 2 יח"ל חובה או 5 יח"ל ברמה מוגברת.
 • אנגלית – לימוד קריאת קטעים והבנתם, ושמיעת קטעי דיבור והבנתם. במקצוע זה יש שלוש רמות בחינה: 3 יח"ל חובה, 4, 5, 7 או 10 יח"ל ברמה מוגברת.
 • היסטוריה – לימודי ההיסטוריה מורכבים מהיסטוריה של העם היהודי והיסטוריה כללית. במקצוע זה יש שתי רמות בחינה: 2 יח"ל חובה, או 5 יח"ל ברמה מוגברת.
 • לשון – לימוד קריאת קטעים והבנתם, תצורת הלשון העברית, בניינים גזרות ומשקלים. במקצוע זה יש רמת בחינה אחת: 2 יח"ל.
 • מתמטיקה – במתמטיקה יש שלוש רמות לימוד הניתנות לבחירה: 3 יח"ל חובה, ו4 או 5 יח"ל כמקצוע מוגבר.
 • ספרות – לימודי ספרות כללית וספרות עברית, רומנים נובלות ודרמות מתקופות שונות. שירת ימי הביניים ושירת המאה העשרים. במקצוע זה יש שתי רמות בחינה: 2 יח"ל חובה, או 5 יח"ל כמקצוע מוגבר. (ראו בחינת הבגרות בספרות)
 • תנ"ך – הכרת פרשיות המקרא ולימוד ניתוחן מזווית ביקורתית[3]. במקום תנ"ך לומדים בבתי הספר הנוצריים את הברית החדשה, בבתי הספר המוסלמים לומדים קוראן, ובבתי הספר הדרוזים לומדים "מסורת דרוזית" ע"פ תוכנית מיוחדת של משרד החינוך[4].

בנוסף, על מנת לקבל תעודת בגרות יש להבחן על מקצוע אחד ברמה מוגברת של חמש יח"ל, או לחלופין להבחן על עוד מקצוע נוסף שאינו ממקצועות החובה[5].

מקצועות החובה בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי

עריכה

בבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי ישנו לימוד מוגבר של תנ"ך ברמה של לפחות 3 יח"ל ולימודי תושב"ע ברמת 3 יח"ל. בניגוד לבתי הספר הממלכתי-חילוני, ישנה אפשרות לבחור בין לימוד מחשבת ישראל או ספרות. בחלק מבתי הספר ישנה חלוקה של יחידת לימוד אחת לספרות ואחת למחשבת ישראל, ובאחרים לומדים רק מחשבת ישראל. גם מבחינת תוכני הלימוד, ישנה התאמה עבור הציבור הדתי ולאופן ההשקפה הדתי[6].

מקצועות בחירה

עריכה

מקצועות הבחירה הם מקצועות נוספים הנלמדים בנוסף למקצועות החובה והם מתחלקים לשני סוגים: 1. מקצועות בחירה מחייבת. 2. מקצועות בחירה נוספת. להלן ההסברים המפורטים.

מקצועות הבחירה המחייבת

עריכה

מקצועות הבחירה המחייבת בעצם מחייבים כל תלמיד ללמוד מקצוע אחד מהם אם אינו לומד ברמה מוגברת מקצוע אחד ממקצועות החובה. ע"פ משרד החינוך[7] "כל תלמיד חייב לבחור ללמוד ולהבחן במקצוע אחד לפחות מקבוצת מקצועות זו. מקצועות אלו הם בדרך כלל המקצועות בהם התלמידים בוחרים להתמחות ולהעמיק בלימודיהם כחלק מבחירת כיוון עתידי ללמודים או להתמחות מקצועית".

רשימת סוגי מקצועות הבחירה, מפורסמת בחוזרי מנכ"ל ומתעדכנת מעת לעת[8].

מקצועות הבחירה הנוספת

עריכה

מקצוע בחירה נוספת הם מקצועות שהתלמיד רשאי לבחור אם ללמוד אותם או לא. אם ילמד אותם ויבחן בהם, הם יירשמו בתעודת הבגרות שלו.

במקצועות הבחירה הנוספת, יש קבוצה של כ-50 מקצועות התמחותיים המוכרים על ידי משרד החינוך שעבורן מתקיימות בחינות בגרות חיצוניות. התלמידים בוחרים את המקצועות על פי נטיותיהם, כמקצוע "מדף",[דרושה הבהרה] ורשאים להתמחות בתחום בחירה חופשי כלשהו.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ את הסברה הפשוטה שמקצועות החובה תולדותם בשבע האמנויות החופשיות כתבתי מעצמי, אבל את שאר הפיסקה העתקתי מהערך שבע האמנויות החופשיות. ראו שם בהרחבה.
 2. ^ מקור: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/HerkevTeuda/MiktzootHalimudBateuda.htm
 3. ^ ראו עוד להלן בתי ספר דתיים.
 4. ^ מקור: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/HerkevTeuda/MiktzootHalimudBateuda.htm
 5. ^ ראו להלן: מקצועות בחירה מחייבת.
 6. ^ קישור ישיר למקור במשרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/HerkevTeuda/MiktzootHalimudBateuda.htm
 7. ^ כאן בסוף הדף http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/HerkevTeuda/MiktzootHalimudBateuda.htm
 8. ^ רובם של המקצועות לא משתנים. רשימת המקצועות נכון לזמן זה: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C4079D78-6D97-451B-8CA0-4427CA147707/93557/HozerMeyuhadBTashmat.PDF