מרחב וקטורי

מבנה אלגברי יסודי באלגברה ליניארית

באלגברה ליניארית, מרחב וקטורי (קרוי גם מרחב ליניארי) הוא מערכת מתמטית מעל שדה, שבה מוגדרות פעולות של חיבור שני איברים, וכפל של איבר בסקלר מן השדה. איברי המערכת נקראים וקטורים. בהתאם להקשר, מקובלים סימונים שונים לווקטורים, כגון , , או .

בהנחת אקסיומת הבחירה, לכל מרחב וקטורי יש בסיס. כל הבסיסים של מרחב וקטורי הם בעלי אותו גודל, שהוא הממד של המרחב. הממד הוא המאפיין היחיד של מרחב וקטורי: כל שני מרחבים בעלי אותו ממד הם איזומורפיים זה לזה.

הגדרה עריכה

מרחב וקטורי מעל שדה   הוא קבוצה   (שאבריה נקראים וקטורים), עם פעולת חיבור שביחס אליה   היא חבורה אבלית, ועם פעולת כפל בסקלר  , שמסמנים ב- , כך שמתקיימות האקסיומות

 1.   הוא איבר נייטרלי:  
 2. קיבוציות כפל סקלרים בווקטור (חוק הקיבּוץ):  
 3. פילוגיות סקלרים (חוק הפילוג לסקלרים):  
 4. פילוגיות וקטורים:  

דרישת החילופיות של החיבור ב-  נובעת משאר האקסיומות (כפי שניתן לראות אם מפתחים את הביטוי  , פעם אחת לפי קיבוציות של סקלרים, ופעם שנייה לפי קיבוציות של וקטורים).

דוגמאות עריכה

 • אוסף הפתרונות למערכת משוואות הומוגנית הוא מרחב וקטורי.
 • המרחב   של  -יות המורכבות מאיברים בשדה   כלשהו, כאשר החיבור הוא לפי קואורדינטות (חיבור איבר-איבר) וכך גם הכפל בסקלר. בפרט:   ו- . האיבר הנייטרלי לחיבור הוא  .
 • מרחב הפונקציות הממשיות מעל שדה הממשיים.
  • מרחב הפולינומים מעל שדה  . תת-המרחבים של מרחב זה המכילים פולינומים ממעלה n ומטה.
 • מרחב המטריצות הממשיות (או המרוכבות) בגודל נתון מעל שדה הממשיים (או המרוכבים).
 • מרחב כל ההעתקות הליניאריות מעל מרחב וקטורי נתון.
 • אוסף כל תת-הקבוצות של קבוצה   כלשהי הוא מרחב וקטורי מעל השדה  , כאשר פעולת החיבור היא פעולת ההפרש הסימטרי.

מונחים עריכה

 • תלות ליניארית קיימת בקבוצת וקטורים אם ניתן להציג ווקטור אחד מתוכה כצירוף ליניארי של האחרים.
 • פרוש (Span) של קבוצת ווקטורים הוא קבוצת כל הצירופים הליניאריים של הווקטורים בקבוצה. קבוצת וקטורים פורשת את המרחב אם המרחב שווה לפרוש שלה.
 • בסיס של מרחב וקטורי הוא קבוצה בלתי תלויה של וקטורים שפורשת אותו.
 • ממד המרחב הוא מספר הווקטורים בבסיס. מכיוון שמספר זה איננו תלוי בבחירת הבסיס (כלומר שווה בכל הבסיסים במרחב), המושג מוגדר היטב. ממד יכול להיות סופי או אינסופי.

תת-מרחב וקטורי עריכה

תת-מרחב של מרחב וקטורי כלשהו הוא תת-קבוצה שלו שמהווה בעצמה מרחב וקטורי. תת-מרחב חייב להיות מעל אותו שדה של המרחב הווקטורי והפעולות בו חייבות להיות אותן פעולות של המרחב הווקטורי. כדי לבדוק שתת-קבוצה   של המרחב הווקטורי   מעל השדה   מהווה מרחב וקטורי, די לבדוק את הפרטים הבאים:

 1.   אינה ריקה (מספיק לדעת שווקטור האפס שייך ל־ , כלומר  ).
 2.   סגורה ביחס לחיבור. כלומר שלכל   מתקיים  .
 3.   סגורה ביחס לכפל בסקלר. כלומר שלכל   ו-  מתקיים  .

יריעת גרסמן מקוֹדדת את כל תת-המרחבים מממד נתון של  .

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה