מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל הוא מכון מחקר וידע הפועל מתוך מטרה להרחיב את המחקר ואת הידע בתחום הגרונטולוגיה על ידי ריכוז נתונים הקשורים לאוכלוסיית הגיל השלישי וחיבור בין חוקרים ממוסדות מחקר ומאוניברסיטאות. מרכז הידע נועד לקדם הבנה טובה יותר של תהליכי ההזדקנות של האוכלוסייה בישראל מבחינה חברתית, כלכלית ובריאותית.[1]

מרכז הידע הוקם בשנת 2002 כמרכז הידע התשתיתי היחיד בתחום מדעי החברה מבין שנים-עשר מרכזי ידע שהוקמו ביוזמת משרד המדע והטכנולוגיה. החל מינואר 2008 מרכז הידע פועל בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי בביצוע מיזם משותף.

מרכז הידע ממוקם בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. בראש המרכז עומד פרופ' הווארד ליטווין, יוזם המרכז וראש פרויקט SHARE-Israel. במרכז הידע פועלים אנשי מקצוע מתחומי מדעי החברה, הבריאות והגרונטולוגיה, ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטאות נוספות בארץ, המשרד לשוויון חברתי, אשל, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ועוד.[2]

מטרות המרכזעריכה

מרכז הידע קם על מנת לאפשר התמודדות עם האתגרים הרבים שהזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים בישראל מציבות. המרכז נועד לספק תשתית מחקר נרחבת, באמצעות מסדי נתונים, כדי לבחון את תהליך ההזדקנות על היבטיו החברתיים, הבריאותיים והכלכליים.

הידע המצטבר במרכז לאורך השנים מאפשר לבצע מחקרים היכולים לענות על סוגיות מגוונות הנוגעות להיבטים שונים של הזקנה, לאפשר היערכות והתמודדות עם תהליך ההזדקנות ולסייע לתהליכי קבלת החלטות בקרב קובעי מדיניות. מסדי הנתונים והידע הנאספים במרכז הידע עומדים לרשותם של חוקרים, סטודנטים, קובעי מדיניות, אוכלוסיית הגיל השלישי ובעלי עניין.[3]

תחומי פעילותעריכה

 • גישת המרכז היא רב-תחומית והשוואתית. מרכז הידע מרכז מחקרים בנושא הגרונטולוגיה ופועל לאיסוף, הצגה, שיפור, הרחבה והעמקה של התשתית המדעית לחקר הזדקנות האוכלוסייה.
 • מרכז הידע פועל להפיץ ולהנגיש את המידע על הזדקנות האוכלוסייה בישראל בקרב סטודנטים, חוקרים, קובעי מדיניות ובעלי עניין.
 • המרכז יוזם ומבצע מחקרים אמפיריים ללימוד נסיבות חייהם של מבוגרים בישראל ומקדם השוואה בין מצבם של המבוגרים החיים בישראל למצבם של מבוגרים במדינות מפותחות אחרות. גישה זו הכרחית לניתוח ההשפעות הקצרות וארוכות הטווח של מדיניות הרווחה בישראל.[4]
 • המרכז מפיץ עלוני מידע רבעוניים ל-4,000 רשומים. העלונים כוללים חדשות ממרכז הידע, חדשות מפרויקט SHARE-Israel, עדכונים מהזירה הגרונטולוגית, פרסומים עדכניים במאגר הביבליוגרפי, הודעות על כנסים בישראל וכנסים בין-לאומיים.
 • מרכז הידע מוציא לאור פרסומים שונים על הזדקנות האוכלוסייה בישראל, המבוססים על מחקרים שבוצעו באמצעות מסדי הנתונים של המרכז ומונגשים לציבור באמצעות אתר המרכז.

סקר SHAREעריכה

  ערך מורחב – SHARE - סקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה

סקר SHARE האירופאי הוא סקר אורכי רב תחומי, העוסק בהיבטים כלכליים, בריאותיים וחברתיים של תהליך ההזדקנות באירופה ובישראל, ומבוצע בכ-28 מדינות. מדינת ישראל שותפה לארגון SHARE ERIC בהתאם להחלטת ממשלה מס' 5146 מיום 14 באוקטובר 2012.[5][6]

הסקר נוצר כדי להתמודד עם המשימות שמציבה "מהפכת הגיל" (הזדקנות האוכלוסייה בעולם המודרני). לשם כך ייסדו מדינות אחדות בעולם מאגרי נתונים אורכיים לחקר הזדקנות האוכלוסייה. הסקר אוסף נתוני מיקרו אורכיים על בריאות, מעמד סוציו-אקונומי ומצב חברתי ורגשי בקרב מבוגרים בני 50 ומעלה במדינות אירופה. כוחו המדעי של הסקר גלום בנתוני האורך, המאפשרים לתפוש את האופי הדינמי של השינויים במהלך ההזדקנות.

ישראל הצטרפה לפרויקט בשנת 2004 והיא חלק אינטגרלי מהפרויקט האירופי. איסוף הנתונים מבוסס על ראיונות עם מרואיינים מתוך אוכלוסיית המחקר. איסוף נתוני הגל הראשון בישראל נערך בין אוקטובר 2005 ליולי 2006 בקרב 1,771 משקי בית בישראל. הגל השני של איסוף הנתונים החל באוגוסט 2009 והסתיים באוגוסט 2010. הגל השלישי בישראל נאסף במקביל לגל ה-5 באירופה במהלך 2013. הגל הרביעי בישראל נאסף במקביל לגל ה-6 באירופה, במהלך 2015. עד כה נערכו במסגרת הסקר 10,000 ראיונות שנאספו בקרב למעלה מ-3,800 משיבים, בארבעה גלי מחקר לאורך כעשר שנים.

הסקר נערך בחסות המרכז ואיסוף הנתונים מתבצע על ידי מכון ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב. הסקר נתמך על ידי מדינת ישראל באמצעות המשרד לשוויון חברתי.[7]

מאגרי מידעעריכה

מרכז הידע מנהל מגוון מאגרי מידע שנועדו להנגיש מידע בנושאי גרונטולוגיה וזקנה עבור סטודנטים, חוקרים, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות.[8]

כל אחד מהמאגרים משמש בסיס לפרסומים מדעיים בתחום הגרונטולוגי, שיצאו לאור בישראל ואף בעולם. המאגר הביבליוגרפי, הסטטיסטי ומאגר נתוני הדאגות הם בעלי אופי אפידמיולוגי רחב, ואילו מאגרי נתוני אוריינות כללית ונתוני פנאי ותקשורת עוסקים בהסתגלות נפשית בהיבטים שונים.

 • המאגר הביבליוגרפי - מאגר ביבליוגרפי דו-לשוני המספק מידע על מקורות ביבליוגרפיים מגוונים ועדכניים מהספרות המקצועית בתחום הזקנה וההזדקנות בישראל. במאגר למעלה מ-6000 רשומות ביבליוגרפיות הכוללות פרסומים מגוונים בעברית ובאנגלית (ספרים, מאמרים מכתבי עת, דו"חות מחקר, עבודות מוסמך, דוקטורט ועוד), שיצאו לאור החל משנת 2000 ונכתבו על ידי חוקרים ישראלים או עוסקים ישירות בישראל.
 • מאגר סטטיסטי - מערכת מידע ממוחשבת שהוקמה על ידי 'משאב' – מאגר מידע לתכנון בתחום הזקנה מיסודו של מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל. המערכת כוללת סדרות נתונים היסטוריים והשוואות בין-לאומיות. המאגר כולל נתונים סטטיסטיים דמוגרפיים, בריאותיים, חברתיים וכלכליים וכן נתונים על מערכת השירותים לקשישים, השוואות בין-לאומיות.
 • מאגר נתוני דאגות - מאגר נתוני דאגות מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2011 על ידי מרכז הידע ובו נבחנו התחומים שמדאיגים את האזרחים הוותיקים בישראל. המאגר מבוסס על מדגם ארצי שהועבר בקרב בני 65 ומעלה.
 • מאגר נתוני אוריינות כלכלית - מאגר נתוני אוריינות כלכלית מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2012 על ידי מרכז הידע עבור מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים. המחקר ביקש לבדוק את הידע והיישום הכלכלי לקראת פרישה שיש לאזרחים ותיקים בישראל. המדגם כולל מאות משיבים בני ובנות 46–61.
 • מאגר נתוני פנאי ותקשורת של האזרחים הוותיקים בישראל - מאגר נתוני פנאי מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2013 על ידי מרכז הידע עבור מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים. במחקר נבחנו דפוסי הפנאי והשימוש באמצעי התקשורת של האזרחים הוותיקים בישראל. במדגם הארצי המייצג 545 משיבים בני 60 ומעלה שפרשו מעבודתם.
 • מאגרים משולבים - פרויקט המאגרים המשולבים הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז הידע למכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה בישראל באוניברסיטת תל אביב. מטרת הפרויקט היא ליצור מאגר נתונים הרמוני שיאפשר עבודת מחקר מקובצת ומשווה במשתנים מקבילים מחמישה מאגרי נתונים גדולים על אוכלוסיות זקנות בישראל.[9]

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מרכז ידע לחקר הזקנה, מרכז מידע גיל הזהב
 2. ^ מרכז ידע לחקר הזקנה, מרכז מידע גיל הזהב
 3. ^ אודות, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
 4. ^ מרכז ידע לחקר הזקנה, מרכז מידע גיל הזהב
 5. ^ מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, אתר השירותים והמידע הממשלתי
 6. ^ הצטרפות מדינת ישראל כחברה בארגון SHARE-ERIC המבצע את סקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה, אתר השירותים והמידע הממשלתי, ‏14.10.2012
 7. ^ SHARE- סקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה, מרכז הידע - פרויקט SHARE
 8. ^ מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, אתר השירותים והמידע הממשלתי
 9. ^ מאגרי נתונים, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל