פתיחת התפריט הראשי

משה יחיאל אלימלך רבינוביץ מלברטוב

רבי משה יחיאל אלימלך רבינוביץ (תרנ"ה - כ"ז בסיוון תש"א) היה האדמו"ר מלברטוב מגזע ביאלא. נספה בשואה.

תולדותיועריכה

נולד בפרצובה לרבי נתן דוד מפרצובה וללאה בתו של רבי יחיאל יעקב מקוזניץ. בשנת תרע"ב התחתן עם חיה מרים בת דודו רבי ישראל מגרודז'ינסק. נולדו להם שלושה ילדים: יצחק, חיים ורייזל (נהרגה בשואה בגיל 8).

בז' בשבט תר"צ נפטר אביו בעיר שדליץ. רבי משה יחיאל מונה תחתיו לאדמו"ר ועבר לגור בלברטוב.

למרות היותו בן אחר בן לאדמו"רי בית פשיסחא, מנהגיו היו בנוסח בית קוז'ניץ. בשנה הראשונה להנהגתו האריך בטישים ובתורות. לאחר כשנה שינה את הנהגתו ומאז לא היו לו זמנים קבועים לעריכת שולחנות, הוא לא ערך מדי שבת ולפעמים ערך גם באמצע השבוע. אפילו לסעודה שלישית היה מאחר מאוד לפעמים ולפעמים נכנס בחורף לטיש מספר שעות לאחר יציאת השבת.

על חסידיו נמנה רבי אברהם שמעון הלוי אנגל-הורוביץ ('רבי שימעלע זליכובר') משגיח ישיבת חכמי לובלין שהיה מבוגר ממנו בעשרים שנה. הוא שלח בחורים מהישיבה לרבי מלברטוב ונסע אליו בעצמו.

היה באושוויץ כשלש שנים, יהודים רבים במחנה ההשמדה ביניהם גם פסיה שרשבסקי, ניסו להקל עליו את החיים במחנה, כדי שיוכל להמשיך לעסוק בתורה. נספה בבוכנוואלד זמן קצר לפני השחרור.

לקריאה נוספתעריכה