משה שאול קליין

רב חרדי ישראלי
הרב משה שאול קליין

הרב משה שאול קליין (נולד בו' באדר א' תשי"ד, 9 בפברואר 1954) הוא דיין ופוסק הלכה חרדי ישראלי, רב שכונת אור החיים ובית החולים מעייני הישועה בבני ברק.

תולדותיועריכה

נולד בבני ברק לשיינדל ושלמה קליין, חסידי ויז'ניץ. למד בתלמוד תורה "חוג חת"ם סופר" ובישיבת חכמי לובלין. בגיל 19 הוסמך להוראה על ידי ראש הישיבה, הרב שמואל הלוי וואזנר. באותה שנה נישא לשרה, בת הרב אלקנה אוביץ, משגיח בישיבת ויז'ניץ.

לאחר נישואיו החל לשמש כמו"צ מטעם בית הוראה שבט הלוי. משך כ-20 שנה היה ראש כולל "שבט הלוי" בשכונת זיכרון מאיר בבני ברק. בשנות ה-80 מונה לרב שכונת אור החיים בבני ברק (לצד הרב צבי פרידמן) ולרב בית הכנסת החסידי המרכזי "משכן שמואל" בשכונה. כמו כן משמש כראש בית דין בבית הדין של חסידות ויז'ניץ. בבית מדרשו יש בית הוראה שבו הוא ותלמידיו מקבלים קהל. בנוסף הוא ראש ועד הרבנים של משמרת הסת"ם, חבר ועד הרבנים של בית החולים מעייני הישועה, חבר בהנהלת קופת העיר וראש מכון "טהרת ישראל" להחדרת ערכי הטהרה בישראל, והפוסק של ארגון "בוני עולם" בישראל.

נחשב לאחד הבולטים בין תלמידיו של הרב שמואל הלוי וואזנר. מאמצע שנות ה-90, כשהרב וואזנר הפסיק לקבל תלמידים לשימוש חכמים, רבים פונים לרב קליין לקבלת היתר הוראה.

עמדותיו ופסיקותיועריכה

הרב קליין היה מעורב במספר פולמוסי כשרות שעוררו הדים. בפולמוס על תרנגול הבראקל הורה כי הוא כשר לאכילה, ויש אף להעדיפו על פני העופות הרגילים, שלדבריו נולדים מהכלאת עופות טהורים וטמאים. כן אוסר הרב קליין את דג ההערינג, בשל תולעי האניסאקיס המצויים בו.

צאצאיועריכה

חתנו הרב אפרים נייהויז הוא דיין בבית דינו. בנו הרב שלמה הוא רב הקהילה החסידית של "עמנואל". חתנו הרב ישראל משה ברנדר הוא ראש כולל קדושת אהרן ודיין בבית דינו.

ספריועריכה

  • שאילת משה - שיעורים בעומק העיון ותשובות בכל מקצועות התורה, עד היום יצאו לאור 'שערי טהרה' על הלכות נדה, 'שערי הכתב' על הלכות סת"ם, ו'שערי איסור והיתר' על הלכות חלב עכו"ם.
  • יסוד הטהרה ומשמרת טהרה - על פי שיעוריו של הרב קליין בהלכות טהרת המשפחה, יצא על ידי תלמידו הרב הלל ורטהיימר
  • ויקהל משה - שיעורים בסוגיות הלכתיות המופיעות בפרשת השבוע, יצאו לאור על ידי תלמידיו הרב דב ורטהיימר והרב יצחק ורטהיימר, ארבעה כרכים (נכון לשנת תשע"ח)