משה שלמה כשר

הרב משה שלמה כשר (תרע"ו, 1916ב' בניסן תשמ"ד, אפריל 1984) היה סופר, חוקר ומהדיר תורני. ניהל את מכון "תורה שלמה" שייסד אביו, הרב מנחם מנדל כשר. עורכו של השנתון התורני "נועם" (תשי"ח-תשמ"ד).

הרב משה שלמה כשר
תמונה זו מוצגת בוויקיפדיה בשימוש הוגן.
נשמח להחליפה בתמונה חופשית.

ביוגרפיהעריכה

נולד בפולין, בנו של הרב מנחם מנדל כשר. בשנת תרפ"ד (1924) עלה עם הוריו ואחיו שמעון לארץ ישראל והם התיישבו בירושלים. אביו הקים את ישיבת שפת אמת ועמד בראשה בשנתיים הראשונות לקיומה, ובמקביל ייסד את מכון "תורה שלמה". בשנת תרפ"ט (1929) היגר עם משפחתו לארצות הברית, שם הרחיב אביו את פעילותו הספרותית והציבורית. נישא לפנינה, בתו של הרב אריה מרדכי רבינוביץ, רבה הראשון של בני ברק.

סייע לאביו בניהול מכון "תורה שלמה". עסק בחקר תנועת החסידות וחיבר סדרת ספרים על משנתה. כמו כן עסק רבות בההדרת ספרות תורנית והוציא מספר ספרים של תורת הראשונים על מסכת אבות. היה בקי בתורת המהר"ל והוציא לאור כמה מספריו. כן עסק בתורת הרוגאצ'ובר ופרסם ספר המבאר את יסודות תורתו, במסגרת מכון "צפנת פענח" שהקים אביו. הוא היה חבר האנציקלופדיה התלמודית והשתתף בכתיבת ערכים רבים.

נפטר בניסן תשמ"ד, כחמישה חודשים לאחר פטירת אביו.

לכשר בן ו-3 בנות.

 
 
 
 
מנחם מנדל כשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה שלמה כשר
 
שמעון כשר
 
מרים כשר
 
אהרן גרינבאום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נעמי כשר
 
אסא כשר
 
רימון כשר
 
אפרים גרינבאום
 
 


ספריו ועריכותיועריכה

 • הגיונות - על פרשיות התורה, המועדים ופרקי אבות
 • פרקי משה - על מסכת אבות
 • אנשי מעלה - ספורים על אנשי מעלה מדורות קודמים (יחד עם י' י' בלכרוביץ)
 • אנשי מופת - סיפורים על אנשי מופת מדורות קודמים (יחד עם י' י' בלכרוביץ)

חסידותעריכה

 • שערי החסידות
 • אור החסידות
 • דרך החסידות
 • ערכי החסידות
 • פרקים בתורת החסידות
 • פרקים במשנת החסידות
 • שבילים במחשבת החסידות
 • פרקים במחשבת החסידות
 • נתיבות במחשבת החסידות
 • עיונים במחשבת החסידות

תורת הראשוניםעריכה

 • פירושי רבינו יונה מגירונדי על מסכת אבות
 • פירושי רבנו יוסף בן שושן
 • פירושי ראשונים למסכת אבות: רש"י, ר"י הפניני, פי’ ר"י חייון
 • פירוש רבי יצחק בן שלמה מטולידו על מסכת אבות (יחד עם י' י' בלכרוביץ)
 • פירושי רבנו אברהם פריצול על מסכת אבות (יחד עם י' י' בלכרוביץ)

תורת המהר"לעריכה

 • מבוא לתורת מהר"ל
 • דרשות מהר"ל מפראג
 • פירושי מהר"ל מפראג לאגדות הש"ס (יחד עם י' י' בלכרוביץ)

תורת הרוגאצ'וברעריכה

 • פרקי מבוא לתורת הרוגאצ’ובי
 • משנת רבינו יוסף הרוגאצובי
 • הגאון הרוגאצ’ובי ותלמודו
 • צפנת פענח על התורה