משטרה בגרמניה הנאצית

המשטר הנאצי בגרמניה הפעיל מערכת מסועפת של כוחות וארגונים משטרתיים וסמי-צבאיים במטרה לאכוף את מרות המפלגה הנאצית ולחזק את השלטון הטוטליטרי באוכלוסייה בגרמניה.

שוטרי משטרת ההגנה (חלק ממשטרת הסדר בצרפת

ארגון מחדש

עריכה

ביוני 1936 מינה אדולף היטלר את היינריך הימלר, מפקד האס אס, לראש המשטרה הגרמנית כולה בתואר רייכספיהרר-אס אס וראש המשטרה הגרמנית (Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei). הדבר איפשר להימלר להתחיל בתהליך ארגון המערכת המשטרתית מתוך עצמאות מלאה והכפפה למעשה של הארגון המדינתי (המשטרה) לארגון מפלגתי (האס-אס). בתחילה גיבש הימלר שתי זרועות עיקריות של כוח המשטרה, משטרת הסדר (אורפ"ו, (ORPO - Ordnungspolizei)) ומשטרת הביטחון (סיפ"ו, SIPO; Sicherheitspolizei). משטרת הסדר הופקדה על "שמירת הסדר הציבורי" וכללה את משטרת המגן (Schutzpolizei), הז'נדרמריה (המשטרה באזור הכפרי) ושירותי עזר טכניים, ב-1938 אוחדו לארגון זה שירותי כיבוי אש, וב-1942 גם ההגנה האזרחית; ואילו במשטרת הביטחון נכללו הגסטפו ומשטרת הפלילים (KRIPO).

משטרת הסדר

עריכה
  ערך מורחב – משטרת הסדר

משטרת הסדראורפ"ו (ORPO - Ordnungspolizei) - איחדה בתוכה את משטרת המגן (המשטרה הרגילה של הערים) ואת הז'נדרמריה (המשטרה הרגילה של מחוזות השדה). על האורפ"ו פיקד קורט דליגה, שהוחלף באוגוסט 1943 על ידי אלפרד ויננברג (Alfred Wünnenberg), שפיקד על הארגון עד תום המלחמה. תפקידה העיקרי היה שמירת הסדר הציבורי. היא כללה את השוטרים במדים (שוטרי מקוף) כשב-1938 צורפו לתוכה מכבי האש וב-1942 גם משטרת ההג"א ומשטרת העזר העירונית והכפרית. כמו כן נוספו להם יחידות לוחמה נגד פרטיזנים ומשטרות הארצות הכבושות (כמו משטרת העזר הליטאית ומשטרת העזר האוקראינית). ב- 1944 שירתו במשטרה זו שלושה מיליון וחצי איש. בתקופה זו היא כבר הייתה חלק מהאס אס, תחת פיקודו העקיף של הימלר. לעיתים השתתף האורפ"ו בפעולות אנטישמיות ופעולות ריכוז והשמדה.

המשטרה הפלילית

עריכה
  ערך מורחב – המשטרה הפלילית (קריפ"ו)

המשטרה הפליליתקריפ"ו (KRIPO - Kriminalpolizei) - פעלה בעיקר בתחום הפלילי - לכידת פושעים ועבריינים, אך לעיתים צורפה לגסטפו בפעולותיה. עד לשנת 1936 הייתה חלק ממשרדי הפנים של מחוזות הרייך השונים, אך בעקבות ריכוז המשטרות בידי הימלר היא אוחדה עם משטרת הפלילים של פרוסיה (משרד המשטרה הפלילית של הרייך - Reichskriminalpolizeiamt) ויחדיו אוחדו עם הגסטפו ב"משרד הראשי למשטרת הביטחון - סיפ"ו". כאשר המשטרה אוחדה ל"משרד הראשי לביטחון הרייך" הקריפ"ו היה למשרד 5 במשרד זה, הוא כלל 4 אגפים ובראשו עמד ד"ר ארתור נבה (שהיה אחד ממפקדי האיינזצגרופן במזרח ולימים נקשר בניסיון ההתנקשות הכושל בהיטלר בשנת 1944 והוצא להורג).

המשטרה החשאית

עריכה
  ערך מורחב – גסטפו

משטרת הביטחון

עריכה
  ערך מורחב – משטרת הביטחון

ב-1936 הוקמה משטרת הביטחון (בגרמנית: Sicherheitspolizei; בראשי תיבות: סיפ"ו, SIPO), מאיחוד של המשטרה הפלילית (קריפו) והמשטרה החשאית (גסטפו). ב-1939 אוחד משרד זה עם האס דה (שירות הביטחון של האס אס) תחת השם המשרד הראשי לביטחון הרייך בראשות ריינהרד היידריך.

לקריאה נוספת

עריכה
  • יעקב לזוביק, הביורוקרטיה של היטלר: משטרת הביטחון הנאצית והבנאליות של הרשע, ירושלים, תשס"א
  • Gordon Williamson, World War II German Police Units, Osprey Publishing, 2006 ISBN 978-1846030680

קישורים חיצוניים

עריכה