משיב הרוח ומוריד הגשם

תזכורת לאמירת 'משיב הרוח' בבית כנסת הרמב"ן בירושלים

'מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם' (נ"א: הַגָּשֶׁם) (נזכרת במשנה כהזכרת גבורות גשמים) היא הזכרה הנאמרת בימות החורף, בתפילת העמידה בברכת גבורות, (ברכת מחיה המתים).

זמן אמירתהעריכה

החל מתפילת מוסף של שמיני עצרת ועד תפילת מוסף של היום הראשון של פסח אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם".

אנשי כנסת הגדולה תיקנו את מקום אמירתה בברכת הגבורות. בתלמוד נכתב הטעם שתיקנוה דווקא בברכה זו: "מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. אמר רב יוסף: מתוך ששקולה כתחיית המתים (כי הגשמים נותנים חיים לעולם כתחיית המתים) לפיכך קבעוה בתחיית המתים" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"ג, עמוד א'.).

פולמוס נוסח ההזכרהעריכה

בספרי ההלכה האחרונים נתגלע ויכוח בצורת הדקדוק הנכונה בהזכרת 'משיב הרוח', יש שכתבו שמהנכון לומר את מילת 'הגשם' כאשר האות ג' מנוקד בסגול, וכפי הרגילות לומר גֶשֶם, אך אחרים טענו שיש להגות את האות ג' בקמץ משום היותה צורת הפסק. כחלק מהויכוח הובאו צורות הניקוד השונות בסידורים עתיקים כדוגמת סידורי הגר"א השונים ועוד.

דין הטועהעריכה

  • אם שכח להזכיר 'משיב הרוח ומוריד הגשם, אך אמר במקום זאת "מוריד הטל", אינו חוזר שנית.
  • אך אם שכח להזכיר משיב הרוח, ואף לא הזכיר מוריד הטל (כמנהג אשכנז בחו"ל), חוזר לתחילת תפילת שמונה עשרה.
  • אם נזכר לאחר סיום 'ברכת גבורות' (מחיה המתים), אך קודם שהתחיל את הברכה הבאה 'ברכת קדושת השם' ('אתה קדוש'), לדעת השולחן ערוך יכול להזכיר 'משיב הרוח' ואינו צריך לחזור לראש התפילה (במקרה שלא אמר אף 'מוריד הטל'). אם זאת כתב המשנה ברורה שדין זה אינו מוסכם, מאחר ויש הרבה מהראשונים שלדעתם אין להזכיר , ולכך לדעתו אם הזכיר את 'שם השם' עדיף שסיים במילים 'למדני חוקיך' ויאמר 'משיב הרוח' ורק לאחר מכן יסיים שוב את הברכה.

מוריד הטלעריכה

  ערך מורחב – מוריד הטל

החל מתפילת מוסף של היום הראשון של פסח עד לתפילת מוסף של שמיני עצרת אומרים "מוריד הטל", לפי רוב המנהגים למעט אשכנז[1]. לפי נוסח אשכנז לא אומרים דבר, אלא אומרים "מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד" וכו', ברם רוב מתפללי נוסח אשכנז בארץ ישראל נוהגים לומר מוריד הטל בהשפעת נוסח הספרדים[2].

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

ספרים ומאמרים בנושא 'פולמוס הדקדוק'

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ גם בנוסח איטליה הישן לא אמרו מוריד הטל, עיין מחזור קמחא דאבישונא, בולונייא ש"א, עמ' 30, אבל במחזור שד"ל הוא מופיע.
  2. ^ בקהילת וויען בירושלים לא אומרים מוריד הטל, וכן בעוד כמה מקומות אחרים.