פתיחת התפריט הראשי
תזכורת לאמירת 'משיב הרוח' בבית כנסת הרמב"ן בירושלים

'מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם' (נ"א: הַגָּשֶׁם) (נזכרת במשנה כהזכרת גבורות גשמים) היא הזכרה הנאמרת בימות החורף, בתפילת העמידה בברכת גבורות, (ברכת מחיה המתים).

תוכן עניינים

זמן אמירתהעריכה

החל מתפילת מוסף של שמיני עצרת ועד תפילת מוסף של היום הראשון של פסח אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם".

מקום אמירתה נבקע בברכת הגבורות, הטעם שתיקנוה דווקא בברכה זו, אמרו בתלמוד: "מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. אמר רב יוסף: מתוך ששקולה כתחיית המתים (כי הגשמים נותנים חיים לעולם כתחיית המתים) לפיכך קבעוה בתחיית המתים" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"ג, עמוד א'.).

פולמוס נוסח ההזכרהעריכה

בספרי ההלכה האחרונים נתגלע ויכוח בצורת הדקדוק הנכונה בהזכרת 'משיב הרוח' האם יש לסיים 'מוריד הגשם' כאשר האות ג' מנוקד בסגול, וכפי הרגילות לומר גֶשֶם, או שמא האות ג' קמוצה משום היותה צורת הפסק.

דין הטועהעריכה

אם שכח להזכיר 'משיב הרוח ומוריד הגשם, אך אמר במקום זאת "מוריד הטל", אינו חוזר שנית. אך אם שכח להזכיר משיב הרוח, ואף לא הזכיר מוריד הטל (כמנהג אשכנז בחו"ל), חוזר לתחילת תפילת שמונה עשרה.

אם נזכר לאחר סיום 'ברכת גבורות' (מחיה המתים), אך קודם שהתחיל את הברכה הבאה 'ברכת קדושת השם' ('אתה קדוש'), פסק בלשולחן ערוך שיכול להזכיר 'משיב הרוח' ואינו צריך לחזור לראש התפילה. אם זאת כתב במשנה ברורה שדין זה אינו פשוט, מאחר שיש הרבה מהראשונים שאינם מסכימים לדין זה, ולכך לדעתו אם הזכיר את 'שם השם' עדיף שסיים במילים 'למדני חוקיך' ויאמר 'משיב הרוח' ורק לאחר מכן יסיים שוב את הברכה.

מוריד הטלעריכה

  ערך מורחב – מוריד הטל

החל מתפילת מוסף של היום הראשון של פסח עד לתפילת מוסף של שמיני עצרת אומרים "מוריד הטל", לפי רוב המנהגים למעט אשכנז.[1] לפי נוסח אשכנז לא אומרים דבר, אלא אומרים "מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד" וכו', ברם רוב[2] מתפללי נוסח אשכנז בארץ ישראל נוהגים לומר מוריד הטל בהשפעת נוסח הספרדים.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

פולמוס הדקדוק

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ גם בנוסח איטליה הישן לא אמרו מוריד הטל, עיין מחזור קמחא דאבישונא, בולונייא ש"א, עמ' [30], אבל במחזור שד"ל הוא מופיע.
  2. ^ בקהילת וויען בירושלים לא אומרים מוריד הטל, וכן בעוד כמה מקומות אחרים.