משפחת כהנא הלר

משפחת כהנא-הלר היא משפחת רבנים יהודית ענפה ממרמורש שבטרנסילבניה. ראש המשפחה הוא הרב יהודה כהנא הלר, שעבר בסוף המאה ה-18 מגליציה לטרנסילבניה וכיהן שבע עשרה שנה כרבה של סיגט. הוא הותיר אחריו שבעה בנים ובת, ומהם הסתעפה משפחת כהנא במחוז מרמורש וברחבי טרנסילבניה. המשפחה מנתה אלפי צאצאים ורבים מהם התפרסמו כתלמידי חכמים, רבנים, ראשי קהילות ופרנסים. רוב הצאצאים השמיטו את השם הלר ונותרו בשם כהנא.

בימינו קיימת שושלת אדמו"רים ממשפחת כהנא, ענף של חסידות ספינקא. השושלת מכונה 'ספינקא-כהנא' או חסידות זידיטשוב-ספינקא, להבדילה מהשושלת המרכזית של אדמו"רי ספינקא ממשפחת וייס.

דור ראשון עריכה

דור שני עריכה

 • הרב יוסף מרדכי כהנא – בנו של הרב יהודה כהנא-הלר. כיהן כדיין ומו"צ בסיגט, היה ידידו הקרוב של רבי חיים הגר מקוסוב. דודו רבי אריה לייב הכהן הלר מזכירו בהקדמה לספרו "קצות החושן".
 • הרב יחיאל כהנא-הלר – בנו של הרב יהודה כהנא-הלר. כיהן כרבה של סלקה שבהונגריה.
 • הרב נחמן כהנא – בנו של הרב יהודה כהנא-הלר. כיהן כדיין ומו"צ בסיגט.
 • הרב שמעון צבי כהנא - בנו של הרב יהודה כהנא הלר.
 • הרב שמואל זנוויל כהנא – חתנו של הרב יהודה כהנא-הלר. חתנו הרב יהודה מודרן מסיגט סייע בהוצאת ספרו של ראש המשפחה "תרומת הכרי" ואף הוסיף חידושים והערות שהודפסו בספר.

דור שלישי עריכה

 • הרב משולם פייבוש כהנא - בנו של הרב יוסף מרדכי כהנא.
 • הרב יחיאל צבי כהנא – בנו של הרב יוסף מרדכי כהנא.
 • הרב יהודה יעקב כהנא – בנו של יחיאל כהנא-הלר. התגורר בסיגט.
 • הרב משה כהנא-הלר – בנו של הרב יחיאל כהנא-הלר.
 • הרב חיים יוסף דב כהנא-הלר – בנו של הרב יחיאל כהנא-הלר. התגורר בקרסנה (אנ'). היה תלמיד חכם ועשיר, שלא כיהן ברבנות. חתניו הם: הרב עמרם בלום, בעל "בית שערים", והרב משה נתן נטע יונגרייז, בעל "תורת משה נתן".
 • הרב יוסף יוחנן כהנא – בנו של הרב שמואל זנוויל כהנא.
 • הגביר קלמן כהנא – בנו של הרב שמואל זנוויל כהנא, ממנהיגי הקהילה בסיגט.

דור רביעי עריכה

 • הרב חיים אריה כהנא (נפטר: 1917) – בעל "דברי גאונים". בנו של הרב יחיאל צבי כהנא. תלמידי בעל ה"ייטב לב" מסיגט. כיהן כדיין בסיגט.
 • הרב יעקב גדליה כהנא - בנו של הרב יחיאל צבי כהנא. התגורר בסיגט. חיבר את הספר "רמזי תורה".
 • הרב שמואל זנוויל כהנא-הלר – בנו של הרב יהודה יעקב כהנא-הלר. התגורר במונקאץ'. הדפיס את "קונטרס הספקות" כספר בפני עצמו, בשנת תרמ"ט (1889).
 • הרב צבי הירש כהנא-הלר (נפטר: 1895) – בנו של הרב משה כהנא-הלר. התגורר בסיגט. ערך את העיתון האורתודוקסי "סיגעטער צייטונג".
 • הרב יוסף מרדכי כהנא בנו של הרב משולם פייבוש כהנא
 • נתן זנוויל כהנא – בנו של הרב יוסף יוחנן כהנא. היה מעשירי סיגט ומראשי הקהילה היהודית.
 • הרב חיים שמואל זנוויל כהנא בנו של הגביר הרב קלמן כהנא. היה מעשירי סיגט ומראשי הקהילה היהודית.

דור חמישי עריכה

 • הרב בנימין זאב כהנא בן הרב חיים שמואל זנוויל בן הגביר הרב קלמן כהנא. מראשי הקהל בברודי-לבוב, נולד בסיגט 1876 נפטר ונטמן בלבוב בשנת 1924.
 • הרב נחמן כהנא (1861 – 1904) – בעל "ארחות חיים", בנו של הרב חיים אריה כהנא, בעל "דברי גאונים". נישא לבתו של מייסד חסידות ספינקא הרב יוסף מאיר וייס. התמנה על ידי חותנו לרבה של ספינקא.

דור שישי עריכה

 • הרב קלמן כהנא (1910 - 1991) - בן הרב בנימין זאב בן הרב חיים שמואל זנוויל בן הגביר קלמן כהנא. רב, חוקר וחבר כנסת. ממנהיגי פועלי אגודת ישראל ומחותמי מגילת העצמאות.
 • השופט יצחק כהן (1913 - 1985) - בן הרב בנימין זאב בן הרב חיים שמואל זנוויל בן הגביר קלמן כהנא. הנשיא השישי של בית המשפט העליון.
 • הרב צבי הירש כהנא (1884 – 1944) – בנו של הרב נחמן כהנא, אב"ד ספינקא, בעל "ארחות חיים". מילא את מקום אביו ברבנות ספינקא. נרצח בשואה.
 • הרב מרדכי כהנא (נפטר: 1944) – בנו של הרב נחמן כהנא, אב"ד ספינקא, בעל "ארחות חיים". נישא לחוה בתו של דודו זקנו הרב אהרן וייס, ראב"ד מונקאטש. כיהן כרב הקהילה היהודית בקכניא (אנ'), ובהמשך בפאביאנהאזה (מחוז סטמר) שבהונגריה ולאחר מכן בנייהיזל (נובה זמקי) (כיום בסלובקיה). חיבר קונטרס בשם "אור החמה". נרצח באושוויץ ביום כ"ו סיוון ה'תש"ד (1944).
 • הרב אהרון כהנא (נפטר: 1944) - בנו של הרב נחמן כהנא, אב"ד ספינקא, בעל "ארחות חיים". היה רב בעיירות סיצ'ל וביסטרה (אנ') שבמחוז מרמרוש. חיבר את הספר שו"ת "וערך הכהן". נרצח בשואה.

דור שביעי עריכה

 • הרב נחמן כהנא (1905 – 1976) מכונה הרב נחמן כהנא מספינקא השני – בנו של הרב צבי הירש כהנא. עלה לארץ ישראל, תחילה שימש כרבו של המושב בני ראם ולאחר מכן התיישב בבני ברק והקים חצר חסידית, הנחשבת ענף של שושלת חסידות ספינקא-זידיטשוב.
 • הרב יוסף מאיר כהנא (1910 - 1978) - בנו של הרב צבי הירש כהנא. האדמו"ר מספינקא-ירושלים.
 • הרב צבי הירש כהנא - בנו של הרב מרדכי כהנא. כיהן כאדמו"ר מספינקא בלוס אנג'לס.
 • פרופ' מנחם כהנא - בנו של ברוך כהנא, חוקר תלמוד ישראלי.

דור שמיני עריכה

 • הרב משה אליקים בריעה כהנא והרב אשר ישעיה כהנא - בניו של הרב נחמן כהנא. משמשים כאדמו"רים מספינקא. גם שלושת אחיהם משמשים באדמו"רות במקומות שונים בישראל ובחו"ל.
 • הרב מרדכי דוד כהנא - בנו של הרב יוסף מאיר כהנא, האדמו"ר ספינקא-ירושלים. היה מראשי מערכת אוצר הפוסקים.
 • פרופ' מעוז כהנא - בנו של פרופ' מנחם כהנא, היסטוריון ישראלי.