משפחת סוֹפֵר-שְׁרַיְיבֶּר היא משפחה יהודית מפורסמת במדינות האוסטרו-הונגריות במרכז אירופה, שהצמיחה מתוכה מאות רבנים, ראשי ישיבות ופרנסי ציבור. ראש המשפחה היה הרב משה סופר, המכונה "חת"ם סופר", על שם ספרו חידושי תורת משה. כל צאצאי משפחת סופר הם גם צאצאי הרב עקיבא איגר, חותנו בזיווג שני של החת"ם סופר.[1]

היסטוריה עריכה

מקור שם המשפחה באבותיו של החת"ם סופר, שהיו סופרי סת"ם. חלק מצאצאי המשפחה נקראו בשם שְׁרַיְיבֶּר, שהוא התרגום היידי לסוֹפֵר. רבים מרבני המשפחה שחיברו ספרים תורניים הנציחו בשם ספרם את השם סופר; למשל: "כתב סופר", "שבט סופר", "דעת סופר", "חשב סופר", "מכתב סופר", "חתן סופר", "יד סופר".

משפחת סופר-שרייבר הסתעפה לענפים רבים, אולם השושלת הישירה של ממלאי מקומו וממשיכי דרכו של החת"ם סופר ברבנות ובראשות הישיבה בעירו פרשבורג היא: בנו הרב אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר"; לאחריו הרב שמחה בונם סופר, בעל ה"שבט סופר"; לאחריו הרב עקיבא סופר, בעל ה"דעת סופר"; לאחריו הרב אברהם שמואל בנימין סופר (חשב סופר) בעל ה"חשב סופר". לאחריו הרב שמחה בונם סופר.[2] כיום עומד בראשות הישיבה הרב אברהם שמואל בנימין סופר כר"מ ואב"ד פרשבורג (כמובן, הישיבה נמצאת כיום בירושלים ולא בפרשבורג. הישיבה נפתחה מחדש בישראל בשנת 1940).

צאצאי המשפחה עריכה

 
החת"ם סופר

דור ראשון עריכה

דור שני עריכה

 
מצבתו של ה"כתב סופר"
 • הרב אברהם שמואל בנימין סופר - בעל ה"כתב סופר". בנו של החת"ם סופר. ממלא מקום אביו ברבנות פרשבורג.
 • הרב שמעון סופר - בעל "מכתב סופר". בנו של החת"ם סופר. כיהן כרבה של קראקא.
 • הרב יוזף יוזפא סופר - בנו השלישי של החת"ם סופר, חמיו של רבי יהודה גרינוואלד (בעל שו"ת ה"זיכרון יהודה").
 • הרב דוד צבי ארנפלד - חתנו של החת"ם סופר.
 • הרב אליהו קורניצר - נשא את גיטל, בתו של החת"ם סופר. נפטר בגיל 27.
 • הרב שלמה זלמן שפיצר - חתנו של החת"ם סופר. נשא את גיטל, אלמנתו של הרב אליהו קורניצר. היה אב"ד בווינה. בתו נישאה לבן-דודה הרב שמעון סופר, בעל ה"התעוררות תשובה".
 • הרב משה טוביה להמן - חתנו של החת"ם סופר. נשא את שמחה, בת הזקונים של החת"ם סופר.

דור שלישי עריכה

 
מצבתו של ה"שבט סופר"
 • הרב יעקב עקיבא סופר - בנו של ה"כתב סופר".
 • הרב משה סופר - בנו של ה"כתב סופר". ראשון הנכדים שנקרא על ראש המשפחה החת"ם סופר. מייסד ארגון 'מחזיקי הדת' בדרום טרנסילבניה ועמד בראשו שנים רבות.
 • הרב שמחה בונם סופר - בעל ה"שבט סופר". בנו של ה"כתב סופר". ממלא מקום אביו ברבנות פרשבורג.
 • הרב יצחק ליב סופר - בנו של ה"כתב סופר". בעל ה"סופר מהיר". שימש כנשיא ארגון 'מחזיקי הדת' בגליציה. וכנשיא כולל 'חבת ירושלים'.
 • הרב שמעון סופר - בעל ה"התעוררות תשובה". בנו של ה"כתב סופר". כיהן במשך שישים וארבע שנים כרב העיר ערלוי (אֶגֶר) שבהונגריה ועמד בראש ישיבה גדולה בעיר. נשא בזיווג שני את בת דודתו - בת הרב חיים שמואל בירנבוים, חתנו של רבי עקיבא איגר. ובשלישית נשא את בתו של דודו הרב בנימין שפיצר, חתנו של החת"ם סופר, ממנה נולדו לו שלושה עשר ילדים. נספה בשואה בגיל 95.
 • הרב שלמה סופר - בנו של ה"כתב סופר". היה רב העיר ברגסז. הוציא לאור את ספרי אביו "כתב סופר", ואף חיבר כמה ספרים ובהם ספר ביוגרפי על אבותיו בשם "חוט המשולש".
 • הרב יעקב יהודה הכהן שטרסר - חתנו של ה"כתב סופר".
 • הרב שלמה אלכסנדרי סופר-שרייבר - בנו של הרב שמעון סופר מקראקא. התגורר בסערט, הוציא את חידושי החת"ם סופר על מסכת חולין
 • הרב ישראל דוד שמחה (בונם) סופר - בנו של הרב שמעון סופר מקראקא. התגורר בוורשה.
 • הרב שמואל ארנפלד - בעל "חתן סופר". בנו של הרב דוד צבי ארנפלד. כיהן כרבה של סיקס בהונגריה, ולאחר מכן כרבה של מטרסדורף.
 • הרב שאול ארנפלד - בנו של הרב דוד צבי ארנפלד. מילא את מקום אחיו בעל "חתן סופר" ברבנות העיר סיקס.
 • הרב שמעון ארנפלד- בנו של הרב דוד צבי ארנפלד. רבה של מיהלוביץ(אנ').
 • הרב ישעיה ארנפלד - בנו של הרב דוד צבי ארנפלד. רבה של שוראן, מחבר הספר שבט סופר על התורה
 • הרב אברהם גלזנר - חתנו של הרב דוד צבי ארנפלד. כיהן כרבה של קלויזנבורג.
 • הרב שלום בער שטרן - חתנו של הרב דוד צבי ארנפלד. ראב"ד סרדהלי, ומחבר הספר "לשד השמן".
 • הרב עקיבא קורניצר - בנו של הרב אליהו קורניצר. נשא את בתו של דודו הרב שמעון סופר, בעל ה"מכתב סופר". ירש את רבנותו בקראקא.
 • הרב יוסף דוב קהאן - חתן גיטל שפיצר, בת החת"ם סופר. היה רב בית הכנסת שיף שול בווינה.
 • הרב יוסף עקיבא להמן - בנו הבכור של ר' משה טוביה להמן.

דור רביעי עריכה

 • הרב עקיבא סופר - בעל ה"דעת סופר". בנו של ה"שבט סופר". ממלא מקום אביו ברבנות פרשבורג. עלה לארץ ישראל בתחילת מלחמת העולם השנייה והקים את ישיבת פרשבורג בירושלים.
 • הרב אברהם חיים דוד סופר (נקרא רק בשם 'דוד') - בנו של הרב יצחק לייב סופר. התגורר בדרוהוביץ שבגליציה.[3]
 • הרב זלמן סופר - בן הרב שמעון סופר. חידושיו יצאו לאחר פטירתו ב"ספר מהר"ז סופר".
 • הרב שמעון סופר שרייבר - בן הרב משה סופר
 • הרב יוסף נחמיה קורניצר - בנו של הרב עקיבא קורניצר ונכדו (מצד אמו) של הרב שמעון סופר בעל "מכתב סופר". מילא את מקומו של אביו ברבנות קראקא.
 • הרב יוסף נפתלי שטרן - חתנו של הרב שלמה אלכסנדרי סופר-שרייבר. ראש ישיבת פרשבורג, חבר מועצת גדולי התורה והמוציא לאור של כתבי החת"ם סופר בישראל.
 • שמעון שרייבר - בנו של הרב שלמה אלכסנדרי סופר-שרייבר. נהרג בשואה.
 • הרב משה סופר - בנו של הרב שמעון סופר, בעל "התעוררות תשובה". שימש כדיין בערלוי. נספה בשואה יחד עם אביו. לאחר מותו יצאו כתביו בספר "יד סופר".
 • הרב שמואל חיים סופר - בנו של הרב שמעון סופר, בעל "התעוררות תשובה". כיהן כרב בעיר זאגרב. נספה בשואה.
 • הרב אברהם סופר - בנו של הרב שמעון סופר, בעל "התעוררות תשובה". הוציא לאור את ספרי המאירי. חתן פרס ישראל.
 • הרב שלמה סופר מלונדון - מחבר הספר "זיכרון לדוד", בנו של הרב יעקב עקיבא סופר.
 • הרב שמחה בונם ארנפלד - בעל "מענה שמחה". בנו של הרב שמואל ארנפלד בעל "חתן סופר". מילא את מקום אביו ברבנות מטרסדורף. על שמו מוסדות "מענה שמחה" בשכונת קריית מטרסדורף בירושלים.
 • הרב דוד צבי ארנפלד - בנו של הרב שמואל ארנפלד. רב העיר שוראן ונשיא התאחדות האורתודוקסים בסלובקיה.
 • הרב משה שמואל גלזנר - בעל ה''דור רביעי''. בנו של הרב אברהם גלזנר. מילא את מקום אביו ברבנות קלויזנבורג. תמך בציונות ובשנת 1923 עזב את רבנותו ועלה לארץ ישראל.
 • הרב קלמן וובר - חתן הרב יוסף דוב קהאן. רב העיר פישצ'אן בצ'כוסלובקיה וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
 • משה נחום צובל - חתן רבי משה קורניצר, נכדו של החת"ם סופר. היסטוריון וחוקר יהדות, עורך העיתונים די וועלט ו"אלגעמיינע יידישע צייטונג", עורך אנציקלופדיה יודאיקה. שימש מזכירו של בנימין זאב הרצל.
 • הרב שלמה צבי הכהן שטרסר - בן הרב יעקב יהודה הכהן שטרסר, רב העיר דברצן, בהונגריה.
 • הרב עקיבא הכהן שטרסר - בן הרב יעקב יהודה הכהן שטרסר. רב העיר טוקאי בהונגריה.
 • הרב יונתן הכהן שטרסר - בן הרב יעקב יהודה הכהן שטרסר. מחשובי העיר פרשבורג.
 • הרב יהודה לייב רובינשטיין - חתן הרב יעקב יהודה הכהן שטרסר. ראב"ד פרשבורג, מחבר ספר קול יהודה.
 • הרב משה שרגא גולדשטיין - חתן ר' יוסף עקיבא להמן. מתחילה, מגיד ישרים בבריסל ואחר כך בברטיסלבה עד השואה שבה נרצח בידי הנאצים.

דור חמישי עריכה

 • הרב אברהם שמואל בנימין סופר - בעל ה"חשב סופר". בנו בכורו של ה"דעת סופר". ממשיכו וממלא מקומו של אביו כר"מ פרשבורג ונשיא כולל שומרי החומות וחוג חתם סופר. חבר מועצת גדולי התורה.
 • הרב שמחה בונם סופר-שרייבר בנו של הדעת סופר. איש עסקים בלוגאנא שבשווייץ. כיהן גם כנשיא כולל שומרי החומות.
 • אברהם שמואל בנימין שרייבר - בן הרב משה סופר שרייבר.
 • ניסן יהודה שרייבר - בן הרב משה סופר שרייבר
 • אלימלך שרייבר - בן הרב משה סופר שרייבר
 • הרב עמרם גשטטנר חותנו של הרב שלמה סופר מלונדון. רוב משפחתו נספתה בשואה הוא היה אביו של הרב נתן גשטטנר בעל ה"להורות נתן".
 • פנחס פרוידיגר - חתנו של ה"דעת סופר". היה ראש הקהילה האורתודוקסית בבודפשט.
 • משה שרייבר-סופר - בנו של הרב אברהם חיים דוד סופר. ממייסדי חוג חת"ם סופר בארץ ישראל, חבר מועצת עיריית בני ברק ויו"ר הנהלת כולל חבת ירושלים של יוצאי גליציה.
 • ישראל אולמן - חתנו של הרב אברהם חיים דוד סופר, שימש כראש הקהל  בגרוסווארדיין - אורדיאה רומניה ובנו של הרב שלמה זלמן אולמן חתנו של הרב יצחק לייב סופר בן ה״כתב סופר״. כיהן בתפקיד ראש הקהל.
 • הרב שמואל שמלקה קורניצר. בנו של הרב יוסף נחמיה קורניצר. ממלא מקום אביו ברבנות קראקא.
 • שבתי פרנקל - חתנו של הרב יוסף נחמיה קורניצר. מו"ל הוצאת שבתי פרנקל.
 • הרב יוחנן סופר - בנו של הרב משה סופר. האדמו"ר מערלוי. הקים את ישיבת ערלוי בירושלים. בעל ה"אמרי סופר".
 • שלמה סופר - בנו של הרב אברהם סופר. פרקליט חרדי מירושלים, חתנו של הרב אהרן מילבסקי.
 • הרב שמואל ארנפלד - בנו של הרב שמחה בונם ארנפלד, בעל "מענה שמחה" וחתן דודו הרב דוד צבי ארנפלד. כיהן רב במטרסדורף. לפני מלחמת העולם השנייה היגר לניו יורק וייסד שם את ישיבת מטרסדורף. בשנת ה'תשי"ח (1958) ייסד בירושלים את השכונה החרדית קריית מטרסדורף. על שמו ישיבת "בית שמואל" בשכונה זו.
 • הרב מנחם סופר[4] - בעל "מנחם משיב". חתנו של הרב שמחה בונם ארנפלד. כיהן כרבה של העיר וואשארהי בטרנסילבניה. ערך את ספריו של אבי חותנו – "חתן סופר". נספה בשואה.
 • הרב אברהם שרייבר מלונדון, בנו של הרב שלמה סופר.
 • הרב משה שרייבר מלונדון, בנו של הרב שלמה סופר.
 • הרב עקיבא גלזנר - בנו של הרב משה שמואל גלזנר. מילא את מקומו ברבנות קלויזנבורג.
 • הרב משה לוי - חתנו של הרב משה שמואל גלזנר. כיהן כרב ומגיד מישרים בקלויזנבורג.
 • הרב עקיבא הכהן כ"ץ קליין - חתנו של הרב משה שמואל גלזנר, כיהן כמו"ץ בקלויזנבורג.
 • הרב יעקב מאיר ולד - חתנו של הרב משה שמואל גלזנר. כיהן כדיין ומו"ץ בקלויזנבורג.
 • הרב חיים צבי רייך - חתנו של הרב משה שמואל גלזנר. כיהן כרב בערים אסלן ונובאק בהונגריה.
 • הרב שמואל מנחם קליין - חתנו של הרב משה שמואל גלזנר. כיהן כרב העיר סבש בסלובקיה.
 • ד"ר שמואל שרייבר - בנו של שמעון שרייבר ונכדו של הרב שלמה אלכסנדרי סופר-שרייבר. ממקימי ומפקדי חיל המודיעין בצה"ל. מרצה למתמטיקה. חתנו של ד"ר אליעזר לוינגר.
 • ר' יוסף הלפרן חתנו של ר' משה שרגא גולדשטיין, בנו של יעקב הלפרן. פעל בעיקר בתל אביב ובניו יורק.
 • ר’ שלמה זלמן נייהויז - חתנו של הרב עקיבא שטרסר, משגיח בישיבת פרשבורג.
 • הרב מרדכי הכהן שטרסר - בן הרב עקיבא הכהן שטרסר. אב"ד אלטנדורף ווואגשעלע.
 • הרב שמואל בנימין הכהן שטרסר - בן הרב עקיבא הכהן שטרסר. אב"ד טיספירד.
 • הרב שמעון הכהן שטרסר - בן הרב עקיבא הכהן שטרסר. ר"מ בישיבת פרשבורג ובישיבת צ'ורנה. נספה בשואה.
 • הרב יהונתן הכהן שטרסר - בן הרב עקיבא הכהן שטרסר. דיין ומו"צ בקהילת דיהר. נספה בשואה.
 • הרב שלמה בנימין שרייבר - בנו של הרב אפרים שרייבר, שהיה רב בטרווילנה שבגליציה ונספה בשואה. כיהן כראש ישיבת הרשב"ם בלוס-אנג'לס ובבואנוס איירס.

דור שישי עריכה

 • הרב שמחה בונם סופר - בנו יחידו ומ"מ של בעל ה"חשב סופר". ר"מ פרשבורג ונשיא מכון דעת סופר.
 • הרב אברהם יוסף שפירא - ח"כ, חתנו הגדול של בעל ה"חשב סופר"
 • הרב אברהם בנימין לודמיר .חתנו של בעל ה"חשב סופר" מחבר ספר נחלת אב
 • הגאון רבי שלמה זלמן אולמן. מתלמידי החזון איש. שימש כרב שכונת "משכנות יעקב" בבני ברק, דיין ביה"ד ב"ב של הרב ניסים קרליץ, שימש כר״מ בישיבת 'חוג חת"ם סופר" בבני ברק, ור"מ ישיבת בית יצחק (לוצרן שווייץ).
 • הרב יהושע דוד סופר שרייבר לוגאנא ירושלים לייקווד - בנו של ר' שמחה בונים סופר-שרייבר.
 • משה שרייבר - בן אלימלך שרייבר
 • שמעון שרייבר - בן אלימלך שרייבר
 • אברהם שרייבר - בן אלימלך שרייבר
 • הרב נתן גשטטנר - בנו של הרב עמרם גשטטנר. בעל ה"להורות נתן". מגדולי פוסקי הדור. שימש כגאב"ד ור"מ קרית א"י וראש ישיבת פנים מאירות
 • הרב זאב וואלף וויינשטאק - חתנו של הרב עמרם גשטטנר בזיווג ראשון וזויווג שני.
 • הרב מרדכי יוסף אלעזר גולדשמיד, ראש ישיבת חב"ד בפרדס כ"ץ - חתנו של הרב משה שרייבר-סופר.
 • הרב משה סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. האדמו"ר מערלוי לאחר פטירת אביו.
 • הרב יעקב סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. רב קהילת "כתב סופר" בביתר עילית.
 • הרב שמואל בנימין סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. ראש ישיבת אהל שמעון - ערלוי בירושלים.
 • הרב שמעון סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. רב קהילת ערלוי בצפת.
 • הרב עקיבא סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. רב קהילת ערלוי בבני ברק.
 • הרב זלמן דוד ישעיה סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. רב קהילת ערלוי בבורו-פארק.
 • הרב אהרן סופר - בנו של הרב יוחנן סופר. רב קהילת ערלוי באלעד.
 • הרב אוריאל סופר - בנו של הרב שלמה סופר (וחתנו של הרב שמחה שלמה לוין). מרצה תורני, בעל ה"ברכת אוריאל".
 • הרב מרדכי יפה שלזינגר - חתנו של הרב עקיבא הכהן כ"ץ קליין, רב קהילת 'חוג חת"ם סופר' בתל אביב וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
 • הרב עקיבא ארנפלד - בנו של הרב שמואל ארנפלד. נשיא קריית מטרסדורף.
 • הרב שמחה בונים ארנפלד - בנו של הרב שמואל ארנפלד. מכהן כאב"ד מטרסדורף וראש ישיבת חתן סופר בשכונת בורו פארק בברוקלין.
 • הרב אליהו שמחה שוסטל - חתנו של הרב שמואל ארנפלד. ראש ישיבת בית בנימין בסטמפורד ולפני כן ראש הכולל של ישיבת בית מדרש עליון, בספרינג וואלי, ניו יורק.
 • הרב יצחק וסרמן - חתנו של הרב שמואל ארנפלד. ראש ישיבת תורת חיים בדנוור.
 • הרב שמואל חיים סופר - בנו של הרב מנחם סופר. כיהן כ'רב הצעיר' של וואשארהי.
 • הרב אפרים פישל קליין - חתנו של הרב מנחם סופר, שהיה אח אמו. כיהן כרבה של דווה בהונגריה, ולאחר מלחמת העולם השנייה כרבה של שארית הפליטה בוואשארהי. בשנות ה-60 עלה לישראל והתיישב בקריית מטרסדורף. הדפיס את ספרו של חותנו – "משיב מנחם".
 • הרב יהודה צבי גלזנר - בנו היחיד של הרב עקיבא גלזנר. היה "הרב הצעיר" בקלויזנבורג ולאחר מלחמת העולם השנייה היגר לארצות הברית וכיהן כרב קהילת "שערי תורה" בלוס אנג'לס.
 • הרב עזריאל לוי - בנו של הרב משה לוי. כיהן כרב ומגיד מישרים בקלויזנבורג.
 • הרב שמעון בלוקסנהיים - חתנו של הרב יעקב מאיר ולד. כיהן כדיין ומו"ץ בקלויזנבורג.
 • הרב עקיבא הכרמי - נכד הרב לייב רובינשטיין, רבה של קריית שמואל.
 • שמעון שרייבר - בנו של ד"ר שמואל שרייבר
 • הרב צבי גרשון שרייבר - בנו של ד"ר שמואל שרייבר
 • הרב בנימין זלמן סופר - בנו של הרב משה שמואל סופר בן הרב זלמן סופר, שימש ראש הישיבה התיכונית בבית שאן.
 • הרב גרשון אולמן - חתנו של ר’ שלמה זלמן נייהויז, ממייסדי קהילת חוג חתם סופר של הרב אונגר, בני ברק.

דור שביעי עריכה

 • הרב עקיבא שרייבר- בנו של הרב שמחה בונם סופר. משמש כראש כולל פרשבורג בבני ברק.
 • הרב אברהם שמואל בנימין סופר - בנו של הרב שמחה בונם סופר. ממשיכו וממלא מקומו של אביו כר"מ פרשבורג ונשיא מכון דעת סופר.
 • הרב צבי שרייבר - בנו של הרב שמחה בונם סופר. משמש כרב של קהל חתם סופר פרשבורג לונדון.
 • יצחק שרייבר - בן אברהם שרייבר
 • יצחק יהודה שפירא - בנו של הרב אברהם יוסף שפירא. משמש כראש ארגון ESJF להצלת בתי עלמין באירופה.
 • הרב פנחס שפירא - בנו של אברהם יוסף שפירא. חתנו של האדמו"ר העקבי אבירים מסדיגורה. משמש כרב קהילת סדיגורה בתל אביב.
 • הרב אלימלך שרגא שפירא - בנו של הרב אברהם יוסף שפירא. ראש מפעל כתב סופר השלם ומכון דעת סופר להוצאת כתבי הסופרים זיע"א.
 • אשר זליג לעוו - חתן הרב אברהם בנימין לודמיר. ראש קהילת סאטמר בלונדון.
 • הרב שמואל לודמיר - בנו של הרב אברהם בנימין לודמיר. חתנו של האדמו"ר מליעזש-לונדון. משמש כרב קהל חשב סופר פרעשבורג לונדון.
 • הרב עקיבא לודמיר - בנו של הרב אברהם בנימין לודמיר. רב קהל חשב סופר פרשבורג בברוקלין.
 • הרב אברהם פרוידיגר - נכדו של פנחס פרוידיגר. ראש ישיבת "משכן שלמה" בירושלים.
 • הרב עקיבא סופר שרייבר - בנו של ר' יהושע דוד שרייבר, רב קהילת "שערי שמחה פרשבורג", לייקווד, ניו ג'רזי.
 • הרב עמרם גשטטנר - בנו של הרב נתן גשטטנר. ממלא מקומו ברבנות קריית אגודת ישראל.
 • הרב יהודה גשטטנר- בנו של הרב נתן גשטטנר. ראש כולל פנים מאירות בבני ברק. חתנו של הרב יוסף חיים שיינפלד רבה של קריית הרצוג.
 • הרב שלמה גשטטנר - בנו של הרב נתן גשטטנר. מו"צ העדה החרדית בשכונת גבעת משה בירושלים. חתנו של רבי נפתלי הלברשטאם טשאקאווא.
 • הרב אשר זעליג בלייך-אשכנזי - חותנו של הרב זאב וואלף וויינשטאק. בנו של רבי אהרן בן רבי משה יהודה לייב בלייך-אשכנזי מבודרוגקרסטור. גבאי מפורסם של הרב ישעיה שטיינר. המתייחסים לנכדי בן אחר בן להרב צבי הירש אשכנזי החכם צבי.
 • הרב אברהם יפה שלזינגר - בנו של הרב מרדכי יפה שלזינגר, רבה לשעבר של העיר ז'נבה, נשיא ישיבת 'בצל החכמה' בירושלים ורב הקהילה. מחבר סדרת הספרים "באר שרים".
 • הרב שמואל עקיבא יפה שלזינגר - בנו של הרב מרדכי יפה שלזינגר, רב העיר שטרסבורג בצרפת.
 • הרב יצחק יחיאל ארנפלד - בנו של הרב עקיבא ארנפלד. ראש ישיבת "בית שמואל" בקריית מטרסדורף בירושלים, הקרויה על שם סבו הרב שמואל ארנפלד.
 • הרב משה שלזינגר - חתנו של הרב עקיבא ארנפלד. ראש מוסדות מענה שמחה וראש ארגון פרי חיים לסיוע לזוגות חשוכי ילדים.
 • הרב דוד שוסטל - בנו של הרב אליהו שמחה שוסטל. ראש ישיבת לייקווד, חתנו של הרב שניאור קוטלר.
 • הרב שמחה בונים קאהן - בנו של הרב משה חתנו של הרב שמואל ארנפלד. רב בית המדרש "עטרת ישעיה" בלייקווד, תלמידו של הרב אביגדור מילר.
 • הרב רפאל שור (שארר) - חתנו של שמואל בנימין פישר חתנו של הרב שמואל ארנפלד. ראש ישיבת ויז'ניץ מונסי.
 • שמחה בונם קליין - בנו של הרב אפרים פישל קליין. היה איש ציבור בירושלים, מראשי אגודת ישראל בעיר ונציגה במועצת העירייה. ראש קהילת בעלזא בירושלים. מראשי הקהל בשכונת קריית מטרסדורף. על שמו כיכר בשכונה.
 • הרב בנימין הלוי מושקוביץ - ראש ישיבת מדרש שמואל בירושלים(אנ'). חתנו של הרב גרשון אולמן בני ברק-גרוסוורדיין.
 • הרב שלמה זלמן אולמן - ראב"ד מודיעין עילית, מו"צ בבית הדין של הרב ווזנר. בנו של הרב גרשון אולמן.
 • הרב טוביה שלמה בר-אילן, בנו של הרב נפתלי צבי יהודה בר-אילן וחתנו של שמעון שרייבר, דיין ור"מ בישיבת הסדר בחיספין
 • הרב שלמה נויפלד, חתנו של שמעון שרייבר
 • עמיחי ידידיה שרייבר, בנו של שמעון שרייבר, יזם הייטק.
 • הרב ד"ר ישי שרייבר, בנו של שמעון שרייבר, פיזיקאי
 • משה נחמני, בנו של הרב מרדכי אליעזר נחמני וחתנו של שמעון שרייבר, היסטוריון, חוקר תולדות ישראל בעת החדשה
 • שמואל שרייבר, בנו של שמעון שרייבר
 • הרב אליעזר שרייבר, בנו של הרב צבי גרשון שרייבר

דור שמיני עריכה

 • הרב מאיר חיים גשטטנר - בנו של הרב עמרם גשטטנר. ראש ישיבת פנים מאירות - להורות נתן לצעירים. חתנו של האדמו"ר מגורליץ, ורבה הנוכחי של קהילת האורתודוקסים בבודפשט.
 • הרב משה יוחנן גשטטנר - בנו של הרב יהודה גשטטנר. רב בישיבת פנים מאירות וראש כולל לרבנים תורת להורות נתן ב"ב-אלעד. חתנו של האדמו"ר רבי שמחה אברהם מאשלג.

לקריאה נוספת עריכה

 • כתוב זאת זיכרון, ניו יורק, תשי"ח
 • פרדס משה – אילן היחס

הערות שוליים עריכה

 1. ^ מזיווגו הראשון לא נולדו לו ילדים.
 2. ^ דור שישי ל'חתם סופר': גאב"ד פרשבורג זצ"ל - תנצב"ה - בחצרות - בחדרי חרדים, באתר חדרי חרדים
 3. ^ מ' וונדר, אנציקלופדיה לחכמי גאליציה, כרך ג, ירושלים תשמ"ו, 1054-1057.
 4. ^ למרות שמו הוא אינו ממשפחת החת"ם סופר במקורו אלא צאצא של הרב פישל סופר, אף הוא מפרשבורג.