משפט בוהר-מורלרופ

משפט באנליזה מתמטית המאפיין את פונקציית גמא באמצעות משוואה פונקציונלית

באנליזה מתמטית, משפט בוהר מולורופ הוא משפט המאפיין את פונקציית גמא באמצעות משוואה פונקציונלית. המשפט קרוי על שם הראלד בוהר ויוהאן מולורופ שהוכיחו אותו.

לפי המשפט, פונקציית גמא היא הפונקציה הלוג-קמורה היחידה שמקיימת לכל x>0 וכן מקיימת .

הוכחהעריכה

ראשית נבחין שמתקיים  . כמו כן מאינטגרציה בחלקים נקבל כי   .

על מנת להראות שפונקציית גאמא היא לוג קמורה נקבע קבועים  . מאי שוויון קושי שוורץ נקבל:

 

כאשר נשאיף בנוסחה  נקבל  .

נוציא לוג ונקבל כי   וקיבלנו בסה"כ שפונקציית גאמא היא לוג קמורה.

בכיוון השני, תהי f פונקציה המקיימת את הדרישות של המשפט. נוכיח שהיא יחידה.

מהדרישה   נקבל באינדוקציה כי  . בפרט לכל n טבעי נקבל   (כי נתון ש- ).

נסמן ב  את שיפוע הקו המחבר בין הנקודות  . לפי ההנחה f לוג קמורה, ולכן S היא עולה בכל אחד משני המשתנים עבור x<y. לכן לכל   ולכל n מס טבעי נקבל:

 .

 

נציב את הערך של f למספרים טבעיים:

 

לאחר חישוב מקבלים:

 

ln היא פונקציה עולה לכן נוכל לבצע אקספוננט ולקבל:

 

נציב את הביטוי שקיבלנו עבור  ונקבל:

 

 

 

נשים לב כעת ששני האי שוויונים נכונים לכל ערך של n. בפרט הם נכונים גם עבור n+1 לכן אם נחליף באי שוויון השמאלי את n ב n+1 האי שוויונות יישארו נכונים ונקבל:

 

נשאיף את n לאינסוף. מתקיים  ולכן הגבול של   חסום משני הצדדים על ידי סדרה ששואפת ל   וממשפט הסנדוויץ' מתכנס אליו.

הואיל והגבול הוא יחיד, f מוגדרת ביחידות לכל  . אבל מהדרישה  רואים שאפשר להרחיב את f באופן יחיד לכל x>1. לכן יש f יחידה כזאת ונסיים.

תוצאות נוספותעריכה

המתמטיקאי Wielandt[1] הוכיח כי פונקציית גאמא היא הפונקציה ההולומורפית בחצי המישור הימני היחידה שמקיימת את הדרישות לעיל כאשר במקום הלוג-קמירות דורשים חסימות ברצועה  .

קישורים חיצונייםעריכה

המשפט באתר האנציקלופדיה למתמטיקה, Springer :

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Bohr-Mollerup_theorem

המשפט באתר MathWorld:

http://mathworld.wolfram.com/Bohr-MollerupTheorem.html

מספר הוכחות ללוג קמירות של פונקציית גאמא ניתן לראות באתר ProofWiki:

https://proofwiki.org/wiki/Log_of_Gamma_Function_is_Convex_on_Positive_Reals

הערות שולייםעריכה

  1. ^ Reinhold Remmert, Wielandt's Theorem About the Γ-Function, The American Mathematical Monthly Vol. 103, No. 3 (Mar., 1996), pp. 214-220 (7 pages)