משפט גלפנד-נאימרק

באנליזה פונקציונלית, משפט גלפנד-נאימרק מציג אלגברות סי כוכב כאלגברות של אופרטורים חסומים על מרחב הילברט, ומתאר את כל ההצגות האלה עבור אלגברות בנך עם אינוולוציה.

הצגות אופרטוריות וסימטריותעריכה

מורפיזם של אלגברות בנך עם אינוולוציה הוא הומומורפיזם רציף של אלגברות, שמתחלף עם פעולת האינוולוציה. דוגמה חשובה לאלגברת בנך עם אינוולוציה היא אלגברת האופרטורים החסומים על מרחב הילברט כלשהו, שבה הנורמה היא הנורמה האופרטורית והאינוולוציה נתונה על ידי העתקת אופרטור לאופרטור הצמוד (אכן, אנחנו עובדים מעל מרחב הילברט).

הצגה אופרטורית של אלגברת בנך היא מורפיזם ממנה אל אלגברת האופרטורים החסומים על מרחב הילברט כלשהו. כשרוצים להדגיש שמדובר בקטגוריה של אלגברות בנך עם אינוולוציה, וממילא על המורפיזמים להתחלף עם פעולת האינוולוציה, מכנים הצגה כזאת הצגה סימטרית. כרגיל, הצגה נאמנה היא כזו שגרעינה אפס, והצגות על מרחבי הילברט שונים נקראות שקולות אם ישנו איזומורפיזם של מרחבי הילברט המעתיק את האופרטור שמתאימה הצגה אחת לאבר, לאופרטור שמתאימה לו ההצגה השנייה.

שאלות טבעיות הן, אפוא, האם לכל אלגברת סי כוכב יש הצגה סימטרית נאמנה, וכיצד ניתן להבין הצגות סימטריות של אלגברות בנך עם אינוולוציות. על שאלות אלה משיב משפט גלפנד-נאימרק.

ניסוח המשפטעריכה

  1. לכל אלגברת סי כוכב ישנה הצגה סימטרית נאמנה.
  2. לכל אלגברת בנך עם אינוולוציה קיים מורפיזם לאלגברת סי כוכב, כך שכל הצגה סימטרית של האלגברה המקורית מתפצלת דרך המורפיזם הזה ומורמת ממנו כהצגה של אלגברת הסי כוכב.

לקריאה נוספתעריכה

  • A. A. Kirillov, "Elements of the Theory of Representations"