משרד לתכנון ניסויי (ברית המועצות)

משרד לתכנון ניסויי או ה־OKB (או־קה־בה, ראשי תיבות ברוסית של Опытное конструкторское бюро, "אופיטנויה קונסטרוקטורסקויה ביורו", "משרד לתכנון ניסויי") הוא כינוי סובייטי למכונים סגורים לתכנון ועיצוב אבות טיפוס של יישומי טכנולוגיה צבאית מתקדמת בברית המועצות, בעיקר בתחום התעופה והחלל. מכונים אלו היו קטנים יחסית ויצרו אבות טיפוס בלבד, לא מטוסים סדרתיים - אלו יוצרו במפעלים שהוקצו לכך על ידי המדינה.

כל משרד OKB זוהה על ידי מספר ולעיתים באופן רשמי־למחצה בשמו של המתכנן הראשי. למשל OKB-51 בראשותו של פאבל סוחוי, נודע לבסוף כסוחוי. OKB מוצלחים במיוחד שימרו את שם המתכנן הראשי גם לאחר פטירתו.

OKB בתעשיית האוויר והחללעריכה

 • OKB-1 - קורולב
 • OKB-4 מולניה שפיתח את הטיל באותו שם
 • OKB-10 רשטניובה - לוויינים
 • OKB-19 שבצוב, סולביוב וכיום "פרם MKB" - התמקד בפיתוח מנועים
 • OKB-20 קלימוב - כיום "אמסק מוטורס". התמקד בפיתוח מנועים
 • OKB-23 מיאסישצ'ב - פיתח מטוסים אמפיביים בעיקר
 • OKB-24 מיקולין - מנועי סילון
 • OKB-49 ברייב - מטוסי תובלה ואמפיביים
 • OKB-51 סוחוי - מטוסי קרב
 • OKB-115 יאקובלב - מטוסי קרב
 • OKB-134 וימפל - טילים
 • OKB-153 אנטונוב - מטוסי תובלה
 • OKB-155 מיקויאן גורביץ' - מטוסי קרב
 • OKB-156 טופולב - מפציצים כבדים
 • OKB-165 ליולקה - מנועי סילון
 • OKB-246 קוזנצוב - מנועי סילון למטוסים גדולים
 • OKB-276 טומנסקי - מנועי סילון למטוסי קרב
 • OKB-301 לאבוצ'קין - מטוסי קרב וגשושיות חלל
 • OKB-329 מיל - מסוקי תקיפה ותובלה
 • OKB-938 קאמוב - מסוקי תקיפה ותובלה