MelvilDewey ALA.png משתמשת זו היא בעלת ידע בספרנות
Wikipedia Library owl.svg משתמשת זו השתתפה במיזם 1Lib1Ref
Flag of Israel.svg משתמשת זו היא בעלת ידע בתרבות ישראלית


מידענית, אחראית מידעת רימון בחטיבת ביניים בקריית חינוך דרור.

Book.png משתמשת זו משתתפת במיזם ספרי ילדים