VisualEditor-logo.svg גם משתמשת זו משתמשת בעורך החזותי!
כפית אלסטית
פעילות בולטת עריכות
עיסוק סטודנטית
תואר גברת
פרסים והוקרה כוכבים בדף השיחה
חתימה ר'
Eraser Barnstar Hires.png כוכב המחקנית
⭐ לעצמי, על השקעה בהסרת שטויות והבלים. ⭐ -כפית אלסטית - שיחה 21:30, 3 בינואר 2020 (IST)