סיימתי את תפקידי בעמותת ויקימדיה ישראל.

ניתן לפנות ל-Maya-WMIL, מחליפתי בתפקיד.