שלום. עוד לא מצאתי זמן להתפנות לכתיבת דף המשתמש אך אכתבנו בקרוב.