משתמש:אבגד/תבנית/עץ משפחת שניאורסון

 
 
 
 
 
 
 
 
ברוך
 
רבקה
 
 
 
 
 
 
 
ביילא
 
יהודה לייב סגל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאה קאזיק[ו]
 
מרדכי פוזנער
 
משה
 
יהודה לייב (המהרי"ל)[ז]
 
רבי שניאור זלמן מלאדי
 
הרבנית סטערנא[ח]
 
 
 
 
 
גב' פראדקין[ט]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יעקב[י]
 
 
 
 
 
נח[ג]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה שניאורי
 
חיים אברהם שניאורי
 
רחל שיינעס
(היה לה בן[י"א])
 
רבי דובער שניאורי[י"ב]
 
הרבנית שיינא
 
גב' שץ[ג]
 
גב' ברלין[ג]
 
שלום שכנא[י"ג]
 
הרבנית דבורה לאה אלטשולר[י"ד]
 
פריידא[ט"ו]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ענף משה
 
ענף חיים אברהם
 
 
ביילא רייזא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבורה[ג]
 
אסתר הדס[ג]
 
 
 
 
אהרן[ט"ז]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבורה לאה (אשת רבי יעקב ישר' טברסקי)[י"ז]
 
חיה שרה אלכסנדר[י"ח]
 
 
ברוך שמואל שניאורסון[י"ט]
 
 
ביילא[כ]
 
 
אסתר מרים[כ"א]
 
מנוחה רחל סלונים
 
 
 
 
 
הרבנית חיה [כ"ב] מושקא שניאורסון
 
רבי מנחם מנדל שניאורסון (צ"צ)
 
 
ברוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ענף טברסקי
 
 
 
 
 
 
ברכה[כ"ג]
 
 
שרה דרברמדיקר[כ"ד]
 
 
 
ענף סלונים: חלק א, חלק ב, חלק ג
 
מנחם נחום שניאורסון[כ"ה]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חנה שניאורסון[כ"ו]
 
 
הרבנית רבקה[כ"ז]
 
 
לוי יצחק זלמנסון[כ"ח]
 
פריידא[כ"ט]
 
נחמה דינה[ל]
 
חנה[ל"א]
 
 
 
 
לוי יצחק שניאורסון[ל"ב]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פריידא[ל"ג]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זלטא[ל"ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שניאור[ל"ה]
 
 
ענף יואלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי יוסף יצחק שניאורסון[ל"ו]
 
 
רבי שמואל שניאורסון
 
 
 
 
 
דבורה לאה זלמנסון
 
רבי ישראל נח שניאורסון [ל"ז]
 
 
רבי ברוך שלום שניאורסון[ל"ח]
 
 
ראדע פריידא שניאורסון[ל"ט]
 
 
 
רבי חיים שנ"ז שניאורסון
 
יעקב שניאורסון
 
 
רבי יהודה לייב שניאורסון[מ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גולדה[מ"א]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שניאור זלמנסון[מ"ב]
 
פרלה דבורה[מ"ג]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית סטערנה[מ"ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי נחום דובער שניאורסון
 
 
אברהם סנדר שניאורסון
 
 
דבורה לאה גינזבורג[מ"ה]
 
ענף זלמנסון[מ"ו]
 
 
 
רבי לוי יצחק שניאורסון[מ"ז]
 
מרדכי שניאורסון
 
 
רבי לוי יצחק
גוטרמן[מ"ח]
 
ראדא[מ"ט]
 
שניאור שניאורסון[נ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית שטערנא שרה שניאורסון[נ"א]
 
רבי שלום דובער שניאורסון
 
 
שניאור זלמן אהרן שניאורסון[נ"ב]
 
שטערנא שניאורסון
 
 
רבי ברוך שניאור שניאורסון[נ"ג]
 
 
 
 
רבי יצחק דובער שניאורסון[נ"ד]
 
 
ענף חיים שנ"ז
 
 
רבי שלמה זלמן שניאורסון
 
רבי שלום דובער שניאורסון (רצ'יצ'ה)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בתיה שניאורסון[נ"ה]
 
 
 
 
מנחם מנדל שניאורסון[נ"ו]
 
 
 
אברהם שניאורסון[נ"ז]
 
אסתר ליבא שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי שמריה נח שניאורסון
 
ענף מהרי"ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ענף ברבש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה הורנשטיין[נ"ח]
 
חיה מושקא[נ"ח]
 
 
בן ציון שניאורסון
 
 
 
 
 
 
ביילא שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
יהודה לייב ש'
 
שניאור זלמן שניאור'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי יוסף יצחק שניאורסון
 
 
 
הרבנית נחמה דינה שניאורסון
 
רבי לוי יצחק שניאורסון
 
(בת מאיר ש' ינובסקי)
חנה שניאורסון[נ"ט]
 
הרב שמואל שניאורסון מנקולייב
 
שלום שלמה שניאורסון
 
פנחס שניאורסון
 
 
 
פישל שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנחם מנדל הורנשטיין
 
שיינא הורנשטיין
 
 
הרבנית חיה מושקא שניאורסון
 
רבי מנחם מנדל שניאורסון
 
ישראל אריה לייב שניאורסון[ס]
 
דובער שניאורסון
 
 
זלדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חנה גוראריה
 
שמריהו גוראריה
 
 
 
דליה רוטמן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בארי גוראריה
 
 
 
דניאל
 
אריאל יהושע
 

מלבד הצבע תכלת, המראה על ענפי משנה במשפחה, אדמור"י חב"ד הודגשו על ידי ארבעה צבעים שונים לפי השושלת השונות, כדלהלן, לפירוט ראו בעץ אדמור"י חב"ד. מקראה:

 
השושלת המרכזית
 
שושלת קאפוסט
 
שושלת ליאדי
 
אדמו"ר ניעזין

ביאורים ומקורות[ס"א]

 1. ^ לרקע והרחבה ראה במשפחת שניאורסון - מקור שם המשפחה
 2. ^ 1 2 כמה אישים ששם משפחתם שניאורסון מופיעים רק בענפי משנה של המשפחה (ענף מהרי"ל מקאפוסט וענף טברסקי | להעיר שיש אנשים ממשפחת שניאורסון בענף סלונים, שהיו במקור קזרנובסקי ושינו את שם משפחתם לשניאורסון, הם מופיעים בעץ סלונים-חלק ב)
 3. ^ 1 2 3 4 5 6 7 הערה חשובה: מפני השלמות הובאו כאן שתי האחיות של הצמח צדק מצד אביו, סבו של הצמח צדק מצד אביו, וכן אביה ואחיותיה של אשת אדמו"ר האמצעי - אף שהם אינם בנים למשפחת שניאורסון ולא נכדי רבי שניאור זלמן מלאדי, אך הובאו בעקבות קרבתם המשפחתית לאדמור"י חב"ד (מקורות: אחיות הצמח צדק מצד אביו, וכן סבו מצד אביו; היכל הבעש"ט גליון כ"ז עמודים ק"מ - קנ"ב. משפחת הרבנית שיינא: שד"ב לוין, תולדות חב"ד ברוסיה הצארית עמודים פג-פד) להעיר שכמעט כל האישים המופיעים בעץ הם נכדים של יעקב ונח
 4. ^ נכנסו בעץ ובענפיו רק מי שידוע בוודאות שהוא נכד וכן ידוע כיצד הוא נכד - עם מקורות, לא נכנסו אלו שלא ידוע כיצד הם נכדים או מי שרק השערה שהוא צאצא | מסיבות טכניות חלק מהעומדים בקטריונים להכנסה מופיעים רק בהערות (לגבי בני האדמורי"ם רק כמה מבני ישראל נח שניאורסון מניעזין נכנסו בהערה. בהמשך יבנה עץ נפרד לישראל נח שניאורסון נשיו וילדיו | בני אדמור"י לאדי יבואו בעץ נפרד ענף חיים שנ"ז)
 5. ^ בענף טברסקי מופיעים ומסומנים האדמור"ים מחסידות צ'רנוביל-צרק'ס ממשפחת שניאורסון, שמחולק לשולשה ענפים: צ'רנוביל-אוורוטש / צ'רנוביל-הורניסטייפול / צ'רנוביל-טשומפול
 6. ^ בעלה ישראל קאזיק | אודות ששמה היה לאה (ולא שרה) ראו אגרות קודש אדמו"ר האמצעי (עמוד ל"א, הערה "דודתנו לאה")
 7. ^ מיאנוויטש, בעל "שארית יהודה". היה תלמיד של אחיו, רבי שניאור זלמן מלאדי, וממהדירי משנתו
 8. ^ פריט Q89444479 בוויקינתונים
 9. ^ בעלה עקיבא פראדקין
 10. ^ היה תלמיד של רבי שניאור זלמן מלאדי. היו לו 5 בנות, שאחת מהן, שיינא, נישאה לדובער שניאורי, בנו של שנ"ז מלאדי. בנוסף לשיינע, ידועים שמות המשפחה של שתי בנות נוספות שלו; שתי בנות נוספות, שלא ידועים שמותיהן, אינן מוצגות בעץ.[ג]
 11. ^ שנפטר בצעירותו | שם בעלה אברהם שיינעס
 12. ^ לפי שלום בער לוין (אגרות קודש אדמו"ר האמצעי, עמוד מ"ו, הערה "ילדה בן זכר", ISBN 9780826655318, ניו יורק, תשע"ג, 2012) כנראה היה לו ולרעייתו שיינא, בן נוסף שלא ידוע עליו, שייתכן שנפטר בצעירותו
 13. ^ פריט Q6372423 בוויקינתונים. שם משפחתו: אלטשולר. אביו נפטר בגיל צעיר ושניאור זלמן מלאדי גידלו בביתו, ולאחר מכן לקחו אותו לחתן בתו. אשתו דבורה לאה נפטרה בגיל צעיר, ובנם מנחם מנדל גדל אצל הסבא רבי שניאור זלמן מלאדי. שלום שכנא התחתן בשנית, ונולדו לו שתי בנות. מפני השלמות הובאו כאן שתי הבנות
 14. ^ פריט Q29348543 בוויקינתונים
 15. ^ היה לה ילד נוסף, בשם אהרן מקרומנצו'ג, שהתחתן עם חיה שרה אלכסנדרוב (זיווג שני שלה) המופיעה בעץ זה (אחיינית של פרידא ואהרן הוא בן דוד של חיה שרה) לא היה להם ילדים והיא נפטרה לאחר שלוש שנים (מקורות: תולדות חב"ד ברוסיה הצארית עמוד קסז, קיצור תולדות חב"ד עמוד 111 | בספר הצאצאים, עמוד 105, מספר 29)
 16. ^ לטפל
 17. ^ פריט Q89438038 בוויקינתונים
 18. ^ או: אלכסנדרוב | פריט Q87158953 בוויקינתונים | רשימת שלשלת היחס מורחב עמוד כא | השם שרה - נקראה על שם אחותה שנפטרה בגיל צעיר. (ייתכן שהיה לו עוד שם: חנה. מקור: 'הערות וביאורים' המצויין להלן). היה לה בן בשם שניאור זלמן אלכסנדר. ושלוש בנות: רבקה [המופיעה להלן], צביה גיטל [בעלה זאב וואלף לעמפערט] וסטערנא [בעלה דוב בער פראדקין]. שם בעלה הוא אהרן אלכסנדרוב (בנו של חיים משה משקלאוב) ממנו היו לה הילדים. אחרי פטירתו התחתנה שוב עם אהרן מקרמנצו'ג (בן דודה פריידא). אחרי שלוש שנים היא נפטרה, לא היה להם ילדים. (מקורות הערה זו: קיצור תולדות חב"ד עמוד 111. ותולדות חב"ד ברוסיה הצארית פרק פד, עמוד קסז (וראה פרק ל"ו וראו הערות וביאורים, פורים תש"פ עמוד 80 בהערה). שלשלת היחס מורחב עמוד טו הע' 68.)
 19. ^ ספר הצאצאים עמוד 100 מספר 14
 20. ^ פריט Q92088367 בוויקינתונים | לפי מכתב הרבי מופיע בערך משה מנוחין. במקומות אחדים היא נקראת רבקה. בעלה היה נכד רבי לוי יצחק מברדיטושב כפי שניתן לראות בענף זלמנסון
 21. ^ צילום מצבתה
 22. ^ פריט Q16826410 בוויקינתונים
 23. ^ בעלה יונה הכהן מזיטומיר
 24. ^ נפטרה מיד לאחר הולדת בתה היחידה. בגיל צעיר | פריט Q93464977 בוויקינתונים | אודות בעלה ראו בענף זלמנסון
 25. ^ פריט Q25635706 בוויקינתונים | כאן מופיעים ילדיו מאשתו הראשונה, בת זלמן (בן אליהו) ריבלין (ייתכן ששמה הפרטי היה בתיה) | מספר 13 בספר הצאצאים. ובעמוד זה | היה לו בת נוספת כנראה מאשתו הראשונה (?) - לפי שנת הפטירה במצבה והחישוב לפי גיל הפטירה שכתוב, מחכה לתשובה בשם 'רבקה' (נחשפה מצבת נכדת האדמו"ר האמצעי) |. לילדיו מאשתו השנייה, אחייניתו, ראו בענף טברסקי | (כאן נטען שבתו חנה חישא היא מאשתו השניה. ושהיה לו עוד בת בשם אדל מאשתו השניה)
 26. ^ פריט Q89360649 בוויקינתונים
 27. ^ אשתו השנייה. פריט Q87158243 בוויקינתונים
 28. ^ מספר 38 וכן 49 בספר הצאצאים
 29. ^ אשתו הראשונה | פריט Q91483758 בוויקינתונים
 30. ^ אשתו השלישית | בנה הוא אברהם שניאורסון | פריט Q91480380 בוויקינתונים
 31. ^ פריט Q91484343 בוויקינתונים | אשתו השנייה. שמה המלא היה חנה חיקע או חנה חיישא
 32. ^ מניעזין
 33. ^ עמוד 166 בספר הצאצאים, מספר 80 אך לא מצויין שמה. ששמה הוברר במסמכים שנדפסו באגרות קודש הצמח צדק, ניו יורק, תשע"ג, שלום בער לוין, עמודים: קכ"ב, ק"ל
 34. ^ אשתו הרביעית | פריט Q91481822 בוויקינתונים
 35. ^ שניאורסון. קברו. אשתו הראשונה היא ראדע פריידא (ספר הצאצאים: עמוד 161 מספר 48,‏ ועמוד 133 מספר 32, וקיצור תולדות חב"ד עמוד 158), בזיווג שני נישא לגולדה בת הרב"ש (קיצור תולדות חב"ד עמוד 97, עמוד 142 ועמוד 158)
 36. ^ לענף שאר צאצאי יוסף יצחק ראו בענף טברסקי, וכן בענף זלמנסון
 37. ^ לישראל נח היו ארבעה נשים: פריידא, זלטא, נחמה דינה וחנה חישא המובאות בפנים. שתיים מהן היו בנות-דודות שלו (חנה חישא ופריידא). היו לו ילדים מכל ארבעת הנשים, אך לא ידוע בוודאות מי מילדיו בן של איזו אישה. לכן הנשים מובאות כאן באופן כזה שלא רואים מי היא אמו של איזה ילד (לפירוט ראו ב בערה זו בעץ האדמורי"ם) | ילדים נוספים שהיו לישראל נח ולא מופיעים בפנים העץ: שניאור דובער שניאורסון, שיינא שיינבערג, משה שניאורסון, פייגא, שפרה שניאורסון (נפטרה בילדותה), דוד שניאורסון (נפטר בילדותו), מלכה שניאורסון (נפטרה בילדותה), מנוחה רחל, יוכבד, יעקב יוסף שניאורסון, זוסיא שניאורסון, מנחם נחום שניאורסון
 38. ^ בנות נוספות של ברוך שלום: גב' לנדא אשת הרב דן לנדא, רבקה רייך אשת משולם רייך. זלטא נפטרה בכסלו תרי"ב (קיצור תולדות חב"ד עמודים 142–143 | צילום קבר זלטא)
 39. ^ אשתו הראשונה של שניאור שניאורסון בן מנחם נחום שניאורסון
 40. ^ לשני נשיו, ולשני בנות נוספות שלו ולהרחבה אודות משפחתו ראו בענף מהרי"ל מקאפוסט
 41. ^ אשתו השנייה של שניאור שניאורסון בן מנחם נחום שניאורסון (קיצור תולדות חב"ד עמוד 97 ועמוד 142)
 42. ^ מספר 135 בספר הצאצאים, עמוד 198
 43. ^ מספר 117 בספר הצאצאים, עמוד 172
 44. ^ אשתו הראשונה של דודה רבי שמואל שניאורסון, המהר"ש, נפטרה שלושה חודשים לאחר נישואיהם | פריט Q90920401 בוויקינתונים‏.
 45. ^ בעלה משה אריה לייב גינזבורג. ילדיהם: דובער, אהרן יוסף, שמואל, מוסיה (גורביץ), שיינא (מאיראוויץ), רחל, חסיה.
 46. ^ לגבי בתם רבקה שהייתה נשואה לבן של יצחק דובער שניאורסון (ספר הצאצאים: עמוד 198 מספר 136) יבוא בעץ נפרד של צאצאי חיים שנ"ז ענף חיים שנ"ז. ואולי יבוא גם בענף זלמנסון | לחשוב איך להזכיר את זה מכאן - אולי באופן של שני קישורים בתוך הקוביה כמו בסלונים וכדומה
 47. ^ פריט Q83736572 בוויקינתונים
 48. ^ בעלה השני של ראדא
 49. ^ התחתנה עם שניאור (בן דודה יעקב שניאורסון), ולאחר שנפטר התחתנה עם לוי יצחק גוטרמן
 50. ^ בעלה הראשון של ראדא (בת דודו חיים שניאור זלמן)
 51. ^ פריט Q84767632 בוויקינתונים
 52. ^ אשתו הראשונה נקראה שטערנא, בת דודתו. בנותיהם נקראו דינה ושרה (וולפסון). שמה של אשתו השנייה היה בתיה
 53. ^ פריט Q83736519 בוויקינתונים
 54. ^ מספר 111 בספר הצאצאים היו לו שלושה ילדים: (מאיר) שלום שכנא שניאורסון, יהודה לייב שניאורסון וברוך שניאורסון (ספר הצאצאים: עמוד 214) | אחד מבניו התחתן עם רבקה בת ?לוי יצחק? זלמנסון (ספר הצאצאים: עמוד 214 מספר 281) יבוא בעץ נפרד ענף חיים שנ"ז. ואולי יבוא גם בענף זלמנסון
 55. ^ אשתו השנייה
 56. ^ אודותיו ראו ב'הנסיך', אליהו יוחנן גוראריה, מכון אהלי שם ליובאוויטש, כ סיון תשע"ט. וכן בחוברת נוספת שיצאה בניו יורק תשע"ט. הובאה כאן רק אשתו השנייה כי הייתה ממשפחת שניאורסון. ילדיהם: ישראל דובער שניאורסון, מוסיא וחנה (עוזרמן). מאשתו הראשונה לא היו לו ילדים. ילדיו מאשתו השלישית: בנימין ומאנדלה (עדמה). לשתי הנשים האחרות, הראשונה והשלישית, ראו: ספר הצאצאים עמוד 197 מספר 132
 57. ^ פריט Q87407888 בוויקינתונים‏. שם אשתו יוכבד, 'שנים ראשונות' אנגלית, עמוד 3
 58. ^ 1 2 שם משפחתם: הורנשטיין. ילדיהם (מלבד בנם מנחם מענדל המופיע כאן בעץ): שמואל (ילדיו: אורי, מרים). שרה (בנה: יעקב יוסף). רחל (בנה: זלמן דוד). לאה.
 59. ^ פריט Q2689951 בוויקינתונים | אחותה, בת נוספת של מאיר שלמה ינובסקי, התחתנה עם שמואל שניאורסון אחיו של לוי יצחק, המופיע כאן בעץ.
 60. ^ כרטיס קברו
 61. ^ העץ מבוסס בעיקרו על: שמואל אלעזר הלפרין, 1980, ספר הצאצאים - פריט Q90372040 בוויקינתונים | וכן על מנחם שמואל סלונים, תולדות משפחת הרב מלאדי, 1946 | הערות הרבי מלובביץ', נובמבר 1947, על ספרו של סלונים | שלום דובער קוביטשעק, הערות וביאורים גליון ___, עמודים ___-___ - כשיש שינוי בין ספר הצאצאים וקוביטשעק, נכתב פה לפי קוביטשעק מכיוון שכפי הכתוב אצלו הוא השתמש מסמכים וחומר שאצל עורך ספר הצאצאים לא היה ואצל קוביטשעק זה מעודכן יותר | מקורות נוספים מצויין בהערות | לעץ מקביל בשפה האידיש בויקיפדיה ביידיש, ראו ב-עץ ליובאוויטש-שניאורסון (ביידיש)