משתמש:אודלן/ארגז חול

בהלכה, ברכות הראייה הן קבוצת ברכות שהמשותף ביניהן הוא היותן נאמרות בעקבות ראיית דבר מה.

כללי ברכות הראיהעריכה

אודלן/ארגז חול
(מקורות עיקריים)
משנה מסכת ברכות פרק ט
משנה תורה s:רמב"ם הלכות ברכות י
שולחן ערוך אורח חיים רכד-רל
  • כדי לברך את ברכות הראייה צריכים להתרגש מהמראה לכן נקבעו שני כללים:
  1. שהמראה יהיה מיוחד ומעורר התפעלות אצל רוב האנשים.
  2. שהמברך לא ראה את הדבר במשך שלושים הימים האחרונים, שאם לא כן, אין בראייתו חידוש.
  • את הברכה צריך לברך בזמן הראשון שרואה את המראה המיוחד.
  • בגלל הכלל ספק ברכות להקל ושרבים מסופקים האם המראה שלפניהם מרגש או לא, ברכות אלה אינם מצויות כל כך.

ברכות על הטבעעריכה

ברכות "עושה מעשה בראשית" ו"כוחו וגבורתו מלא עולם"עריכה

נוסח הברכות הוא: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית", "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". לברכות אלו מכנה משותף - שבח לאל על בריאת תופעות טבע שונות, ולכן מברכים את שתיהן על אותן תופעות.

מברכים ברכות אלה על: ראיית שביט או כוכב נופל, רעידת אדמה, ברק (רק עושה מעשה בראשית), רעם (רק שכוחו וגבורתו מלא עולם), ברכת החמה - עושה מעשה בראשית, רוחות סוערות במיוחד.

ברכת הים הגדולעריכה

ברכה זו מברכים על ראיית ים גדול - כגון אוקיינוס. מכיוון שיש מחלוקת בין הפוסקים אם מברכים ברכה זו על הים התיכון, לא נוהגים לברך אותה עליו. נוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה את הים הגדול".

ברכת זוכר הברית - בראיית קשתעריכה

מברכים ברכה זו כשרואים קשת. נוסח: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו".

ברכת הלבנהעריכה

ברכה זו מברכים על חידוש הלבנה בחציו הראשון של חודש עיברי. נוסח הברכה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. אֲשֶׁר בְּמַאֲמָרו בָּרָא שְׁחָקִים. וּבְרוּחַ פִּיו כָּל צְבָאָם. חק וּזְמַן נָתַן לָהֶם שֶׁלּא יְשַׁנּוּ אֶת תַּפְקִידָם. שָׂשִׂים וּשְׂמֵחִים לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם. פּועֵל אֱמֶת שֶׁפְּעֻלָּתו אֱמֶת. וְלַלְּבָנָה אָמַר שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ. עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת לַעֲמוּסֵי בָטֶן שֶׁהֵם עֲתִידִים לְהִתְחַדֵּשׁ כְּמותָהּ. וּלְפָאֵר לְיוצְרָם עַל שֵׁם כְּבוד מַלְכוּתו: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ ' מְחַדֵּשׁ חֳדָשִׁים

ברכת החמהעריכה

ברכות על מעשי האדםעריכה

ברכות אלו הם על דברים שה' בהשגחתו היומיומית על העולם גרם שיעשו.

ברכת מציב גבול אלמנהעריכה

המגיע למקום בארץ ישראל שפעם היה שומם מיהודים והרואה בתי ישראל בישובן, אומר: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מציב גבול אלמנה.

בתי עבודה זרהעריכה

ברכה זו היא שבח לקדוש ברוך הוא המנהיג את עולמו בסובלנות, גם כלפי הכופרים בו, ונותן לבני האדם להגיע אל האמת ללא התערבות נסית. ברכה זו מברך אדם כשרואה את העבודה זרה עצמה (היינו הפסל או המזבח) ולא רק את הבניין שבו שוכנת העבודה הזרה. נוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן אורך אפיים לעוברי רצונו".

אדם הרואה מקום שהייתה בו עבודה זרה בעבר ונעקרה מהמקום, מברך "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו". בחו"ל מחליף את המילה "מארצנו" ב"מהמקום הזה". לאחר הברכה מוסיף המברך בקשה לעתיד ואומר "כשם שעקרת אותה מהמקום הזה כן תעקור אותה מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעובדיך".

ברכה על קבריםעריכה

ברכה זו מברכים בשעה שרואים קברי ישראל, ופירושה - צידוק דינו של הקב"ה.

נוסח הברכה הוא: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והחיה אתכם בדין ואסף אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד להחיותכם בדין לחיי העולם הבא, ברוך אתה ה' מחיה המתים הרואה קברים של גויים אינו מברך אלא אומר את הפסוק: "בושה אמכם מאוד חפרה יולדתכם הינה אחרית גוים מדבר ציה וערבה" (ירמיהו נ, יב)

ברוך דיין האמתעריכה

נהוג לומר את ברכת האבל בהיוודע דבר מותו של אדם יקר או שמיעת שמועה רעה. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם דיין האמת"

ברכות על אנשים מיוחדיםעריכה

ברכה על ראיית חכמי ישראל ואומות העולםעריכה

ברכה זו מברכים על אדם חכם באופן חריג. נוסח הברכה:

  • על חכמי ישראל: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו"
  • על חכמי אומות העולם: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם"

ברכת המלכיםעריכה

נוסח הברכה:

  • על מלכי ישראל:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו"
  • על מלכי אומות העולם:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם"

ברכת חכם הרזיםעריכה

ברכה זו נאמרת כאשר אדם רואה שישים ריבוא (600,000) אנשים מישראל מכונסים במקום אחד, ודווקא בארץ ישראל. נוסח הברכה:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם חכם הרזים"

ברכה על בריות יפותעריכה

ברכה זו נאמרת כאשר אדם רואה ברייה יפה במיוחד, כמו למשל אדם בעל יופי נדיר. היא נאמרת רק על יופי אצל שלושה מינים: יופי באילנות, בבעלי החיים ובבני האדם. נוסח הברכה:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שככה לו בעולמו"

ברכת משנה הבריותעריכה

נוסח הברכה:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם משנה הבריות" ברכה זו מברכים כאשר רואים אדם שיש בו פגם משונה מאוד מלידה. כגון תאומים סיאמיים וכן אדם ללא ידיים או ננס וכו'. ומברכים גם על קוף ופיל

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

ראייה