Sonic-Generations-Modern-Sonic-and-Classic-Sonic-Artwork.jpg משתמש מעריץ של סוניק הקיפוד מבית סגה

אילון גבירצר הוא קטין שלא מבין את מהותה ומטרתה של ויקיפדיה, ונחסם פעם אחר פעם לאחר השחתות וחוסר מענה בדפי השיחה של המשתמשים שהוא פותח.

עיקר עריכותיו של גבירצר קשורות לסדרת משחקי הוידאו סוניק הקיפוד, ובמסגרתן הוא נוהג לשתול עריכות שגויות מבחינת קוד ויקי לצד עריכות בודדות נכונות. בנוסף לכך, יש לו חיבה לדף ויקיפדיה:ויקינתונים/מיתות אחרונות והוא משחית אותו באופן תדיר או מעתיק את הקוד שלו לדף אחר. כמו כן גבירצר נוהג להוסיף לערכים תוספות הקשורות למוות וקבורה ובכלל זה מטריד עם עריכות תמוהות את הערך רונה רמון.

פעולות נוספות אופייניות של גבירצר הן יצירת ערכים ועריכות הקשורות לילדי כיתתו ו/או למורתו.

גבירצר נוהג לפתוח משתמשים תחת שמות הקשורים להטיות שונות של "סוניק", "סגה" או של שמו.

עורכים ותיקים, שלא מכירים את פועלו של גבירצר ומסתכלים רק על דף התרומות של משתמש אחד שפתח, עשויים לקבל את הרושם שהוא משתמש חדש שמנסה ללמוד את דרך העבודה בויקיפדיה - ומבזבזים את זמנם בניסיונות לפנות אליו בדף שיחתו. המציאות היא שגבירצר מעולם לא ענה בדף שיחתו וכל סבב עריכות שהוא מבצע עם משתמש חדש - מסתיים בחסימה ושחזורים, לפיכך, מומלץ לחסום אותו מיידית כשהוא מזוהה.

חלק משמות המשתמש נחסמו גלובלית בשל הפרעה חוצת מיזמי ויקי.

במאי 2020 הוכרז רשמית כטרול.

בובות קש של משתמש זהעריכה

כתובות אנונימיותעריכה