פתיחת התפריט הראשי
תיבות משתמש
מקום

438

מיקום בויקיפדיה על פי תרומות:

מקום 438 ז' באב התשע"ט

היסטוריית מיקום
מקום 437 ד' בתמוז תשע"ט

מקום 450 ו' בסיון תשע"ט
מקום 452 ל' באדר א' תשע"ט
מקום 479 כ"ז בחשוון תשע"ט
מקום 484 כ"ו בתשרי תשע"ט
מקום 485 כ"ז באלול תשע"ח
מקום 501 בכ"ד באב תשעח
מקום 526 בכ"ג בתמוז תשע"ח
מקום 533 בכ"ג בסיון תשע"ח
מקום 552 בכ"ב באייר תשע"ח
מקום 570 בכ"א בניסן תשע"ח
מקום 601 בכ"ב בשבט תשע"ח
מקום 641 בי"ב בטבת תשע"ח
מקום 661 בט' בכסלו תשע"ח
מקום 701 בט"ו בחשוון תשע"ח
מקום 791 בט"ז בתשרי תשע"ח

+6,768 משתמש זה ביצע מעל 6,768 עריכות בוויקיפדיה העברית עד כה.

היום יום שני, כ"ג באלול ה'תשע"ט, 23 בספטמבר 2019

שלום רב!

תורם מזמני בעיקר להרחבתם והוספתם של ערכים בנושאי הלכה ויהדות.

הצבעות מחיקה ועוד:עריכה

ערכים חדשים שיצרתי: (126)עריכה

הלכה
אליהו שלמה ליס תפילת השל"ה שבעת הרועים כדי אכילת פרס ככותבת לוג (יחידת מידה) סאה (מידת נפח)
קב (מידת נפח) משורה (יחידת מידה) זרת חמץ שעבר עליו הפסח קנס (הלכה) ברכת ברוך שפטרני מעונשו של זה ברכת לשמור חוקיו
ברכת זוכר הברית ברכת מחיה המתים שלושים של עבד מערכת התמיד ברכת אשר יצר אתכם בדין אונס נערה ברכת בורא מאורי האש
חינוך (הלכה) גניבה (משפט עברי) גוד אחית אש (אב נזיקין) שירת הלויים חמישה דברים אדם מועד לעולם
מנחה קטנה מנחה גדולה זמני היום בהלכה כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט מצוות שבין אדם לחברו טבילת עזרא איסור משכב בהמה
שטרי הדיוטות גרף של רעי פאת השדה שטר שחרור שניים שעשאוה מאה ברכות עובר לעשייתן
מדרש שכל טוב ברכה שאינה צריכה שעת השמד השחתת הזקן -מערך אחר איסור אכילת תולעים ברכת עושה מעשה בראשית כגוונא
פרשת ויהי בנסוע צדקתך צדק -מערך אחר לדוד ה' אורי וישעי שבתי מרשקוב למנצח לבני קרח נודה לשמך דוי הסר
ידעוני מורידין ולא מעלין מרוז (אתר מקראי) מוקצה מחמת מצווה סידור רבי שבתי יה אלי וגואלי אמונים ערכו שבח
אדיר במלוכה מצוות אנשים מלומדה בארות בני יעקן מ"ח קנייני תורה ותודיענו אתה חוננתנו מיתת תלמידי רבי עקיבא
משיב הרוח ומוריד הגשם כגרוגרת ברכת רופא חולים רביעית ברכת אלוהי נשמה זקן ואינה לפי כבודו הלכות מלחמה
פרשת ויהי בנסוע מוסרות מתקה תרח (אתר מקראי) צלמונה איפה (מידת נפח) שבתי סופר
כל כבודה בת מלך פנימה יוצא דופן מצוות כתיבת ספר תורה שבת חתן אותיות גדולות וקטנות הוצאת ספר תורה תהילים ק"ד
עונה בינונית בני תשע מידות שמונה שרצים ותן טל ומטר מוריד הטל לועג לרש שוגג - (שכתוב)
מזיד - (שכתוב) ותן טל ומטר זריזין מקדימין למצוות וסת ההפלגה וסת החודש וסת קבוע וסת השבוע
ריס (מידת אורך) כתותי מיכתת שיעוריה מנחם ציוני ספר המנהיג וסת האונס דוכסוסטוס ספר יראים
החזקת אצבעות בנימין בן זרח בנימין בן אברהם משפחת הענוים יצחק בן אברהם מנרבונה מסכת כותים מסכת גרים
מסכת עבדים מסכת עבדים רימון פרץ לבנה (יציאת מצרים) ריסה (אתר מקראי) הר שפר

ערכים בעבודהעריכה

תבניות שיצרתיעריכה

ערכים שבדעתי לכתוב/לשכתבעריכה